شرح وظايف اداره آمار

1401/10/3 0:0

 

شرح وظايف :

كسب خط مشی اجرائی از رياست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یا مدیر مربوطه.

نظارت مستمر بر جریان اطلاعات از پایین‌ترین سطوح ممکن.

جمع‌آوری اطلاعات آماری بر مبنای فرم‌های نظام آماری.

سرشماری مراکز ارائه خدمات سلامت در استان و نيروی انسانی شاغل در سطح دانشگاه .

كنترل و بررسي آمارهای جمع‌آوری شده از واحدهای تابعه دانشگاه در سطح استان و پيگيری آنها به منظور رفع اشكالات.

استخراج، طبقه‌بندی و تهيه جداول و نمودار آمارهای جمع‌آوری شده بر حسب صفات کیفی و کمی در مقاطع زمانی و مكانی.

انجام محاسبات لازم بر روي اطلاعات آماری به منظور تعيين شاخص های مورد نياز مدیران و مقايسه آنها به تفکیک زمان و مكان.

تحلیل گزارشات آماری جهت انعكاس به واحدهای ذيربط به منظور تهيه برنامه‌های آينده.

تهيه و انتشار سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بصورت چاپی و الکترونيکی.

اقدام لازم به منظور بالا بردن سطح آگاهی و کارایی کارشناسان آمار در قالب برگزاری جلسات و کارگاه‌ها .

استفاده از فناوری اطلاعات در راستای ايجاد بانک اطلاعاتی در سطح دانشگاه.

پاسخگوئی به نيازهای آماری واحدهای تابعه و سایر سازمان های مرتبط .

تشکیل جلسات منظم حضوری و ضروری با رابطین آماری معاونت‌های دانشگاه.

تشکیل جلسات ضروری با مسئولین آمار شهرستان‌های استان.

بروز رسانی برنامه جامع عملیاتی سالانه اداره آمار.

تهیه و بروزرسانی داشبورد های مدیریتی

  پایش فعالیت واحدآمار بیمارستانها

 

 

 

کلمات کلیدی:
شرح.وظايف.آمار     فعاليت‌.اداره.آمار    

تاریخ بروز رسانی:   4 دی 1401

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >