شرح وظايف اداره آمار

1400/5/20 0:0

 

شرح وظايف :

كسب خط مشی اجرائی از رياست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یا مدیر مربوطه.

همكاری با دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماری در زمينه اجرای طرح‌های آماری بهداشتی و درمانی، پژوهشی، آموزشی و غيره.

نظارت مستمر بر جریان اطلاعات از پایین‌ترین سطوح ممکن.

جمع‌آوری اطلاعات آماری بر مبنای فرم‌های نظام آماری.

جمع‌آوری آمار فعاليت‌هاي بهداشتی و درمانی، آمار مقايسه‌ای جمعیتی، حياتی، تسهيلات بهداشتی و درمانی و نيروی انسانی شاغل بر حسب حرفه شغلی از لحاظ کیفی و کمی و ساير آمارهای مورد نياز دستگاه تابعه.

كنترل و بررسي آمارهای جمع‌آوری شده از واحدهای تابعه دانشگاه در سطح استان و پيگيری آنها به منظور رفع اشكالات و نارسائی‌ها.

استخراج، طبقه‌بندی و تهيه جداول و نمودار آمارهای جمع‌آوری شده بر حسب صفات کیفی و کمی در مقاطع زمانی و مكانی.

انجام محاسبات لازم بر روي اطلاعات آماری به منظور تعيين ميزان‌ها، شاخص‌ها و ساير معيارها و پارامترهای مورد نياز و مقايسه آنها به تفکیک زمان و مكان.

تجزیه و تحلیل و تهيه گزارشات لازم در ارتباط با اطلاعات آمارهای جمع‌آوری شده و انعكاس آنها به واحدهای ذيربط به منظور استفاده و تهيه برنامه‌های آينده و رفع نارسائی‌های موجود.

تهيه و انتشار سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بصورت چاپی و الکترونيکی.

اقدام لازم به منظور بالا بردن سطح آگاهی و کارایی کارکنان آمار در قالب برگزاری جلسات، کارگاه‌ها و یا آموزش ضمن خدمت.

ايجاد و استقرار بانک اطلاعات بمنظور نگهداری داده‌هاي بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی و غيره.

ايجاد هماهنگي لازم و مستمر با واحدهای مرتبط و موسسات درماني و مراكز بهداشتي درماني در زمينه به دست آوردن اطلاعات آماری و بهنگام و صحیح.

پاسخگوئی به نيازهای آماری واحدهای تابعه سازمان و يا افراد مراجعه‌كننده در چهارچوب ضوابط و مقررات اداری.

تهيه پاسخ‌نامه‌های واصله و تنظيم و تدوين كليه انتشارات آماری.

تشکیل جلسات منظم حضوری و ضروری با رابطین آماری معاونت‌های دانشگاه.

تشکیل جلسات ضروری با مسئولین آمار شهرستان‌های استان.

تشکیل کارگاه‌های بازآموزی در خصوص نحوه تکمیل مجموعه فرم‌های آماری دانشگاه.

تهیه ی برنامه جامع عملیاتی سالانه اداره آمار

بکارگيری و توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات و ايجاد پايگاه‌های اطلاعات آماری

  تهیه و بروزرسانی داشبورد های مدیریتی

    پایش فعالیت واحدآمار بیمارستانها

 

 

 

کلمات کلیدی:
شرح     وظايف     فعاليت‌     اداره     آمار    

تاریخ بروز رسانی:   8 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >