برنامه جامع عملياتي

1401/7/10 0:0

 

برنامه جامع عملياتی :

  مقدمه
خدا رحمت کند آن کس را که می‌داند از کجاست، در کجاست و به کجا می‌رود.  «حضرت علی(ع)»

 

چشم انداز :
ارتقاء دانايی مبتنی بر آمار و اطلاعات  


ماموريت :
توسعه کمّی و کيفی نظام آمار و اطلاعات

  
اهداف و راهکارها :  

هدف 1 : ساماندهی مديريت گردش آمار و اطلاعات
راهکار 1 : زمينه‌سازی برای همکاری معاونت‌ها و واحدهای تابعه دانشگاهی
راهکار 2 : مدل‌سازی مسير گردش اطلاعات در دانشگاه
راهکار 3 : توسعه و ارتقاء منابع انسانی

هدف 2 : توانمند سازی توليدکنندگان آمار و اطلاعات و ارتقاء فرهنگ آماری مصرف‌کنندگان
راهکار 1 : ايجاد پايگاه‌های آماری در سطح استان و در واحدهای تابعه
راهکار 2 : کنترل، نظارت، ارزيابی و پايش داده‌ها و روند جمع‌آوری اطلاعات

هدف 3 : استقرار و ساماندهی نظام آمارهای ثبتی
راهکار  : ساماندهی و اصلاح نظام ثبت و جمع‌آوری اطلاعات در سطح دانشگاه و واحدهای تابعه

هدف 4 : بکارگيری و توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات و ايجاد پايگاه‌های اطلاعات آماری
راهکار  : ايجاد و توسعه پايگاه‌های اطلاعات آماری

هدف 5 : توسعه پژوهش‌های آماری
راهکار  : بسترسازی مناسب (منابع مالی، نيروی انسانی و اطلاعاتی) جهت انجام پژوهش‌های آماری 

 

کلمات کلیدی:
برنامه.جامع.عملياتي    

تاریخ بروز رسانی:   24 دی 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | فايل متن
< >