فرم ارسال اطلاعات

قابل توجه رابطین آمار از طریق این فرم می توانید فایل های اطلاعاتی را به اداره آمار دانشگاه ارسال نمایید.

نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :  
تلفن :  

نام فرم *
نام فرم ارسالی را بنویسید.


فایل پیوستی *
فایل آماری تکمیل شده را از طریق دکمه Browse انتخاب نمایید.


ماه *
ماه تکمیل فرم را انتخاب نمایید.


شهرستان *
نام شهرستان خود را وارد نمایید


نام واحد *

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۲
 

< >