سيده سارا فرهي بوشهری (رئیس گروه آمار)


 

مدرك تحصيلي: كارشناس آمار

سال استخدام: 1386

تلفن مستقیم :

33333701 (077)

تلفن گویا :

33330840- 33330232 داخلی : 6

پست الكترونيك: s.farahi (AT) bpums.ac.ir


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >