مدیرآمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: تهیه و تدوین سالنامه آماری کاری تخصصی، فنی و دشوار است

11 آبان 1401
مدیرآمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت : تهیه و تدوین سالنامه آماری کاری تخصصی، فنی و دشوار است.

مهندس اعظم حمادی در نشست گرامی‌داشت روزآمار گفت: در چند سال گذشته تهیه و تدوین سالنامه آماری در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.
مهندس حمادی با تقدیر از تلاش های رابطین آماری دانشگاه در سراسر استان افزود: اطلاعات آماری جمع‌آوری‌شده در سالنامه آماری دانشگاه در تدوین نقشه راه و برنامه‌ریزی‌های دانشگاه در تمامی زمینه‌ها به‌عنوان زیربنای اصلی دیده می‌شود.
در حاشیه این نشست رئیس گروه آماردانشگاه گفت: رابطین آماری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات دانشگاه برای تدوین کتاب سالنامه آماری دانشگاه نقش بی بدیلی دارند.
سیده سارا فرهی بوشهری ضمن تبریک روز آمار و برنامه ریزی به رابطین آماری دانشگاه گفت: نقش آمار و اطلاعات در تصمیم گیری مدیران اهمیت بالایی دارد.
فرهی با اشاره به رونمایی از داشبورد مدیریتی شاخص های بیمارستانی ادامه داد : داشبورد شاخص های بیمارستانی نشانگر عملکرد بیمارستان‌های دانشگاهی است که به صورت ماهانه بروزرسانی می‌شود .

دکترمریم مرزبان، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشات آماری در قالب کارگاه پرداخت که مورد توجه رابطین آماری دانشگاه قرار گرفت.
نشست بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی  با حضور دکترمریم مرزبان ، عضو هیئت علمی اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، مهندس اعظم حمادی مدیر آمار و فناوری اطلاعات و مجموعه ی آماردر تاریخ 1401/08/01 در سالن ابن سینا برگزار گردید.
در این نشست صمیمی که رابطین آمار در شبکه‌های بهداشت‌ ودرمان، بیمارستان‌ها و معاونت‌های دانشگاه حضورداشتند از همه رابطین آماری برای همکاری سالانه  با اهدا لوح سپاس قدردانی شد.

 

 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.