مشخصات پایگاه‌های بهداشتی استان

1402/5/18 0:0

 

 


شهرستان

نام پایگاه بهداشتی

نام مرکز تحت پوشش

آدرس

تلفن

بوشهر

پایگاه ضمیمه خارگ

مرکز خدمات جامع سلامت شهری خارگ

جزیره خارگ -خیابان طالقانی

33822511

بوشهر

پایگاه مراقبت مرزی دریایی خارگ

مرکز خدمات جامع سلامت شهری خارگ

خارگ -خ نفت

33822213

بوشهر

پایگاه ضمیمه عالیشهر

مرکز خدمات جامع سلامت شهری عالیشهر

خیابان بسیج-جنب بانک مسکن

33682323

بوشهر

پایگاه غیر ضمیمه چغادک

مرکز خدمات جامع سلامت شهری چغادک

چغادک شرقی -خ مدرسه ی عاشوری -کوچه ی خیبر- طرف کانال خانه ی پنجم سمت چپ -

33423848

بوشهر

پایگاه ستاره دار ضمیمه چغادک

مرکز خدمات جامع سلامت شهری چغادک

چغادک-انتهای خیابان امام خمینی-سمت راست

33422304

بوشهر

پایگاه ستاره دار سرتل

مرکز خدمات جامع سلامت شهری قدس

پیچ اخر سرتل -خ مالک اشتر -بعد از عطاری سینا

333525983

بوشهر

پایگاه  رایانی فعال)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری قدس

خیابان سبز اباد-خیابان رایانی -روبروی موزه ی دریانوردی-کوچه مهر 29

33525363

بوشهر

پایگاه ضمیمه ریشهر ( فعال)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری قدس

خیابان  ریشهر-جنبب خوابگاه پردیس علوم پزشکی

33450054

بوشهر

پایگاه ضمیمه نبی اکرم

مرکز خدمات جامع سلامت شهری نبی اکرم (ص)

خیابان مطهری-کوچه بازرگانی

33554686

بوشهر

پایگاه ضمیمه تنگگ2 (محمدجعفری)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری(حاشیه )تنگگ

تنگک 2

33579009

بوشهر

پایگاه ضمیمه حضرت زینب (س)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری حضرت زینب (س)

دواس- انتهای خیابان اعتمادیه

33447337

بوشهر

پایگاه غیر ضمیمه امیرالمومنین(ع)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری حضرت زینب (س)

بوشهر-بیمارستان نیروی هوائی امیرالمومنین

31548163

بوشهر

پایگاه ضمیمه شهید بهشتی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید بهشتی

خواجه ها

33340547

بوشهر

پایگاه غیر ضمیمه میرعلمدار

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید بهشتی

بهمنی- خ پست

33453940

بوشهر

پایگاه ضمیمه معراج

مرکز خدمات جامع سلامت شهری معراج

عاشوری-سه راه عاشوری، نبش کوچه شهید هندی زاده، سپیدار 6

33554685

بوشهر

پایگاه مراقبت مرزی هوایی معراج

مرکز خدمات جامع سلامت شهری معراج

فرودگاه بین المللی

33333291

بوشهر

پایگاه ضمیمه شهداء

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهداء

خیابان بهشت صادق-روبروی آرامستان بهشت صادق

33554688

بوشهر

پایگاه ضمیمه هفتم تیر

مرکز خدمات جامع سلامت شهری هفتم تیر

بوشهر-خیابان امام-کوچه مدرسه استثنایی کوشا

33332286

بوشهر

پایگاه ضمیمه صاحب الزمان (عج)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری صاحب الزمان (عج)

خیابان صلح آباد -روبروی کشتیرانی والفجر

33329093

بوشهر

پایگاه ضمیمه علی بن ابیطالب (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری علی بن ابیطالب (ع)

محله کوتی-روبروی مسجد شیخ سعدون

33325857

بوشهر

پایگاه مراقبت مرزی دریایی علی بن ابیطالب (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری علی بن ابیطالب (ع)

گمرک

33322532

بوشهر

پایگاه ضمیمه خیبر

مرکز خدمات جامع سلامت شهری خیبر

خیابان شهید عاشوری-کوچه خیبر-جنب پارک محله

33531527

تنگستان

پایگاه ضمیمه شهید رجایی اهرم

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید رجایی اهرم

تنگستان اهرم خیابان انقلاب روبروی مخابرات

35222771

تنگستان

پایگاه ستاره دار آباد

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید احمدزاده آباد

تنگستان آباد خیابان معلم

35241710

تنگستان

پایگاه ستاره دار دلوار

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهداء دلوار

تنگستان دلوار خیابان رئیس علی دلواری

35233022

تنگستان

پایگاه مراقبت مرزی دریایی بوالخیر

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید عیسی بوالخیری بوالخیر

روستای بوالخیر

35235452

تنگستان

پایگاه مراقبت مرزی دریایی دلوار

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهداء دلوار

تنگستان دلوار - بلوار رشادت

35232777

جم

 مرکز خدمات جامع سلامت شهید حمیدی بهارستان

 مرکز خدمات جامع سلامت شهید حمیدی بهارستان

جم- شهر بهارستان

37643060

جم

مرکز خدمات جامع سلامت امیرالمومنین (ع ) جم

مرکز خدمات جامع سلامت امیرالمومنین (ع ) جم

مرکز امیرالمومنین جم

37622552

جم

مرکز خدمات جامع سلامت امیرالمومنین (ع ) جم

مرکز خدمات جامع سلامت امیرالمومنین (ع ) جم

  شهر جم -حدفاصل بین میدان فاضل  جمی و اداره ورزش و جوانان

37622624

جم

مرکز خدمات جامع سلامت امیرالمومنین (ع ) جم

مرکز خدمات جامع سلامت امیرالمومنین (ع ) جم

 انتهای بلوار محمد رسول الله

37644510

جم

مرکز خدمات جامع سلامت امام سجاد(ع) ریز

مرکز خدمات جامع سلامت امام سجاد(ع) ریز

مرکز امام سجاد ریز

37682970

جم

مرکز خدمات جامع سلامت امام سجاد(ع) ریز

مرکز خدمات جامع سلامت امام سجاد(ع) ریز

خیابان نهم دی

37680450

دشتستان

پایگاه بهداشت دهقائد

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی دهقائد

دشتستان - روستای دهقائد

34350912

دشتستان

پایگاه ستاره دار شبانکاره

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شبانکاره

دشتستان بخش شبانکاره

34852410

دشتستان

پایگاه ستاره دار آبپخش

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری آبپخش

شهر ابپخش خیابان اصلی

34822371

دشتستان

پایگاه ضمیمه آبپخش

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری آبپخش

شهر آبپخش بلوار انقلاب

34823788

دشتستان

پایگاه ستاره دار بهرام آباد

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری آبپخش

بهرام آباد

34823833

دشتستان

پایگاه ستاره دار قلایی

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری آبپخش

آبپخش

34825040

دشتستان

پایگاه ضمیمه سعد آباد

مرکز خدمات جامع سلامت شهری سعداباد

شهر سعداباد

34832424

دشتستان

پایگاه ستاره دار تنگ ارم

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری تنگ ارم

شهر تنگ ارم

34452085

دشتستان

پایگاه ستاره دار بوشکان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری بوشکان

شهر بوشکان

34352525

دشتستان

پایگاه ستاره دار کلمه

مرکز خدمات جامع سلامت شهری کلمه (ع)

شهر کلمه

34340224

دشتستان

پایگاه ستاره دار دالکی

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری دالکی

شهر دالکی

34343727

دشتستان

پایگاه ستاره دار وحدتیه

مرکز خدمات جامع سلامت شهری وحدتیه

شهر وحدتیه

34842262

دشتستان

پایگاه ضمیمه امیر المومنین (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امیر المومنین (ع)برازجان

برازجان خیابان شهید ثنایی

34226011

دشتستان

پایگاه ضمیمه امام رضا(ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام رضا (ع) برازجان

برازجان- خیابان شهید رجائی -روبروی پمپ بنزین کمالی

34244740

دشتستان

پایگاه غیر ضمیمه امام رضا(ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام رضا (ع) برازجان

برازجان-آزادگان

34240060

دشتستان

پایگاه غیر ضمیمه امام جواد (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام رضا (ع) برازجان

برازجان-ابتدای خیابان فنی حرفه ای

34254286

دشتستان

پایگاه ضمیمه امام سجاد (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام سجاد (ع) برازجان

برازجان- خیابان شهید چمران -جنب اداره پست

34259250

دشتستان

پایگاه ضمیمه ولیعصر(ع)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری ولیعصر(عج) برازجان

برازجان - بلوار جمهوری اسلامی -روبروی دخانیات

34226134

دشتستان

پایگاه غیر ضمیمه ولیعصر(ع)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری ولیعصر(عج) برازجان

برازجان - بلوار جمهوری اسلامی -روبروی دخانیات

34226134

دشتستان

پایگاه ضمیمه شهید فرهی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید فرهی برازجان

برازجان -بلوار خضر

34222703

دشتستان

پایگاه غیر ضمیمه حضرت حجت (عج)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری ولیعصر(عج) برازجان

برازجان -خیابان شهرک -فلکه کوهنورد

34246080

دشتستان

پایگاه ضمیمه امام حسین (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام حسین (ع) برازجان

حسین آباد خیابان بهداشت

34264036

دشتی

پایگاه ضمیمه شهید الیاس احمدی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید الیاس احمدی

خورموج- فلکه امام خمینی -روبرو ستاد امربه معروف

35322771

دشتی

پایگاه غیر ضمیمه امید

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید الیاس احمدی

شهر خورموج-جنب مسکن مهر

35339140

دشتی

پایگاه غیر ضمیمه لقمان حکیم

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید الیاس احمدی

خورموج خیابان طالقانی جنب اداره منابع طبیعی

35331662

دشتی

پایگاه ضمیمه امام حسن مجتبی(ع)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری امام حسن مجتبی(ع)

خورموج -شرق جاده بوشهرکنگان - نرسیده به دره تاج آباد

35321275

دشتی

پایگاه غیرضمیمه ناخکی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری امام حسن مجتبی(ع)

خورموج-ناخکی- شرق بولوار بوشهر کنگان - روبروی نمایندگی سایپا

35330120

دشتی

پایگاه ستاره دار کاکی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید مظفری کاکی

شهر کاکی شرق جاده بوشهرکنگان

35314362

دشتی

پایگاه غیر ضمیمه ریگدان

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید مظفری کاکی

ریگدان -غرب جاده اصلی- کنار پارک محلی

35314722

دشتی

پایگاه ستاره دار شهیدان توپال بادوله

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهیدان توپال بادوله

بادوله - غرب جاده اصلی- جنب مسجد حجت ابن الحسن (عج)

35312235

دشتی

پایگاه ستاره دار شنبه

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید فاریابی شنبه

شهر شنبه - جنب مرکز خدمات جامع سلامت شهری شنبه

35383806

دير

پایگاه ضمیمه حضرت مهدی(عج) دیر

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی حضرت مهدی (عج) دیر

دیر  -میدان  امام حسین

35426494

دير

پایگاه غیر ضمیمه امام خمینی (ره)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی حضرت مهدی (عج) دیر

دیر  - خیابان  معلم-شبکه بهداشت -ساختمان سابق (قدیمی )شبکه

35425988

دير

پایگاه مراقبت مرزی دریایی دیر

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی حضرت مهدی (عج) دیر

دیر -جنب اسکله تجاری

35427661

دير

پایگاه ستاره دار بردخون

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی بردخون

بردخون نو- جنب مسجد جامع

35466409

دير

پایگاه ستاره دار آبدان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی آبدان

آبدان- خیابان اصلی شهر-مرکز خدمات جامع سلامت

35452048

دير

پایگاه ستاره دار دوراهک

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی  شهدای دوراهک

شهر دوراهک -خیابان بسیج-جنب مدرسه راهنمایی سینا

35450775

دير

پایگاه ستاره دار بردستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی  بردستان

شهربردستان-خیابان اصلی -جنب بسیج

35463260

ديلم

پایگاه ضمیمه امام رضا(ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام رضا (ع)

 خیابان انقلاب - روبرو فلکه ساعت

33241055

ديلم

پایگاه مراقبت مرزی دریایی امام رضا(ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام رضا (ع)

شهر دیلم  جنب پست کنترل دریایی دسته شناور  پایگاه مرزی دریایی امام رضا (ع)

ندارد

ديلم

پایگاه ضمیمه حضرت فاطمه (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  فاطمه الزهرا(س)

 جاده دیلم خوزستان -جنب اداره جهاد کشاورزی

33240145

ديلم

پایگاه ضمیمه شهید حسین زاده امام حسن (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام حسن ع

شهر امام حسن (ع)

33272121

عسلویه

پایگاه سلامت ضمیمه ستاره دار  چاه مبارک

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری چاه مبارک

عسلویه - روستای چاه مبارک

37242077

عسلویه

پایگاه  سلامت ضمیمه ستاره دار عسلویه

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری عسلویه

عسلویه - خیابان ساحلی - خیابان فرعی دولت

37262223

عسلویه

پایگاه مراقبت مرزی دریایی درجه 2 عسلویه

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری عسلویه

عسلویه - خیابان ساحلی - خیابان فرعی دولت

37326734

عسلویه

پایگاه  سلامت ضمیمه ستاره دار نخل تقی

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری نخل تقی

عسلویه-مرکز خدمات جامع سلامت نخل تقی-میدان نماز

37342563

عسلویه

پایگاه مراقبت مرزی هوایی درجه 2  بیدخون

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری نخل تقی

مرکز خدمات جامع سلامت نخل تقی - میدان نماز

37262244

عسلویه

پایگاه مراقبت مرزی دریایی درجه 3 نخل تقی

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری نخل تقی

منطقه اقتصادی پارس جنوبی

37222329

كنگان

پایگاه ضمیمه قدس

مرکز خدمات جامع سلامت شهری قدس

کنگان-خ جمهوری اسلامی

37236320

كنگان

پایگاه ستاره دارگوده

مرکز خدمات جامع سلامت شهری قدس

گوده

37233051

كنگان

پایگاه ستاره دار تمبک

مرکز خدمات جامع سلامت شهری قدس

تمبک

37222127

كنگان

پایگاه ضمیمه 17 شهریور

مرکز خدمات جامع سلامت شهری 17 شهریور

کنگان- خ 17 شهریور

37222127

كنگان

پایگاه مراقبت مرزی دریایی 17 شهریور

مرکز خدمات جامع سلامت شهری 17 شهریور

کنگان-خ 17 شهریور

37342341

كنگان

پایگاه ضمیمه بنک

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری بنک

بنک -بلوار اصلی - روبروی شهرداری بنک

37253005

كنگان

پایگاه ستاره دار سیراف

مرکز خدمات جامع سلامت شهری سیراف

سیراف-خیابان اصلی

37253625

كنگان

پایگاه ستاره دار احمد آباد

مرکز خدمات جامع سلامت شهری سیراف

سیراف-خیابان اصلی

37222329

گناوه

پایگاه ضمیمه بندر ریگ

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  امام محمدباقر (ع)بندر ریگ

بندر ریگ -مرکز خدمات جامع سلامت بندرریگ

33832538

گناوه

پایگاه ضمیمه امام علی النقی (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام علی النقی (ع)

گناوه - محله سادات

33140129

گناوه

پایگاه ضمیمه امام محمد تقی (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  امام محمد تقی (ع)

گناوه - جنب اداره ثبت احوال

33123593

گناوه

پایگاه امام موسی کاظم (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  امام محمد تقی (ع)

گناوه - بازار - خ ایران گاز

33126310

گناوه

پایگاه ضمیمه سید الشهداء

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  سیدالشهدا(ع)

گناوه - بلوار معلم

33123814

گناوه

پایگاه ضمیمه فاطمه الزهرا (س)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  فاطمه ‌الزهرا(س)

باباعلیشاه محله بتون

33147639

گناوه

پایگاه مراقبت مرزی دریایی بندر ریگ

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  امام محمدباقر(ع)بندر ریگ

بندر ریگ - خیابان پاسداران - سه کیلومتر بالاتر از مرکز خدمات جامع سلامت بندرریگ

33833566

گناوه

پایگاه مراقبت مرزی دریایی سیدالشهداء

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  سیدالشهدا(ع)

گناوه - گمرک -اداره بندر

33125540

 

 

کلمات کلیدی:
پایگاه.بهداشت     استان.بوشهر        

تاریخ بروز رسانی:   18 امرداد 1402

تعداد بازدید:   ۷

 


چاپ
< >