فعالیت‌های اداره آمار

1400/5/19 0:0

 

 

اهم فعالیت‌ها:

- تهيه و تدوين سالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
- راه اندازی داشبورد های مدیریتی کل دانشگاه

- تهیه اینفوگرافیک شاخص های دانشگاه
- تهيه شاخص‌هاي مديريتي دانشگاه به تفكيك معاونت
- تهيه و جمع‌آوري اطلاعات آماري جهت ثبت در سامانه سیناسا وزارت بهداشت
- جمع‌آوري اطلاعات سالنامه آماري برنامه و بودجه
- تهيه گزارشات اقتصادي – اجتماعي و ارسال به برنامه و بودجه
- جمع‌آوری فعاليت بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه و ثبت در نرم‌افزار مربوطه به صورت ماهانه
- تهيه شاخص‌هاي هيئت امناء و ارسال به دبيرخانه هيئت امناء
- جمع‌آوري اطلاعات و ثبت در بانك اطلاعاتي مراجعين سرپايي به مراكز خدمات جامع سلامت
- آمارگيري از تسهيلات بهداشتي درماني استان و تكميل بانك اطلاعاتي مربوطه
- تهیه بانک اطلاعاتی پزشکان استان
- جمع‌آوري، استخراج و تكميل بانك اطلاعاتي فرم مراجعين سرپایی به درمانگاه‌های بیمارستان‌های وابسته
- به روزآوري وب‌سايت اداره آمار دانشگاه
- قراردادن اطلاعات سالنامه آماری در وب سایت دانشگاه
- پایش فعالیت آماری بخش‌هاي بيمارستان‌ها جهت کنترل آمارهای ارسالی
- پاسخگويي به واحدهاي تابعه، ادارات، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي
- شركت در جلسات كميته آماري شهرستان‌هاي استان
- جلسه با رابطين آماري واحدها و شهرستان‌ها
- برگزاری دوره آموزشی حضوری به مناسبت روز آمار
- برگزاری دوره‌های آموزشی غیرحضوری جهت رابطین آماری طی سال
- تهیه کلیات برنامه‌های آموزشی سال آینده

کلمات کلیدی:
فعالیت.اداره.آمار    

تاریخ بروز رسانی:   22 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >