معرفی داشبوردهای مدیریتی

1400/8/12 0:0

 

داشبورد به صفحه‌ای گرافیکی از گزارشات و شاخص‌های عملکرد می‌گویند که با اهداف سازمان‌ها یا فرآیندهای آن مرتبط است.داشبوردها تاثیر بسزایی  در تصمیم‌گیری مدیریتی دارند و همچنین وضعیت خوب و بد را هشدار می‌دهند.
با استفاده از این سیستم، مدیران ارشد میتوانند به سادگی در یک محیط زیبا و ساده به شاخص‌های عملکردی سازمان نظارت داشته باشند.بر همین اساس مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه تصمیم بر طراحی و تهیه داشبوردهای مدیریتی در سطح دانشگاه گرفت تاکنون موارد زیر را شامل می‌شود.

 

 1- داشبورد پرسنلی آنلاین
   این داشبورد شامل گزارشات پرسنلی به تفکیک جنسیت، نوع استخدام، مقطع تحصیلی، حالت مستخدم، گروه سنی، تجربه و ... می‌باشد.


2- داشبورد اعضاء هیئت علمی آنلاین
   این داشبورد شامل گزارشات اعضاء هیئت علمی به تفکیک جنسیت، دانشکده، مرتبه علمی، دانشکده محل خدمت و ... می‌باشد.


3- داشبورد مقایسه‌ای اعضاء هیئت علمی
این داشبورد اعضاء هیئت علمی را به تفکیک جنسیت ، مدرک تحصیلی ، مرتبه ی علمی، دانشکده محل خدمت و ... از سال 90 تاکنون مقایسه می‌کند.


4- داشبورد دانشجویی
این داشبورد دانشجویان پذیرفته شده ، شاغل به تحصیل و فارغ التحصیل را به تفکیک جنسیت ، مقطع تحصیلی، دانشکده، رشته تحصیلی و ... مقایسه می‌کند.


5- داشبورد مراکز ارائه خدمات سلامت
این داشبورد ، شامل گزارشات مقایسه‌ای بیمارستان‌ها، داروخانه ها، تصویربرداری، توانبخشی، مراکز خدمات جامع سلامت، خانه بهداشت و پایگاه بهداشت از سال 90 تاکنون می‌باشد.


  6- داشبورد نیروی انسانی معاونت بهداشتی   
این داشبورد شامل نیروی انسانی محیطی و ستادی شاغل در بخش بهداشت می باشد که گزارشاتی بر اساس نوع استخدام، سمت، شهرستان و ... را نمایش می‌دهد.                                                                                                                                                                                           


7- داشبورد شاخص‌های 20 ساله معاونت بهداشتی
این داشبورد کل شاخص‌های موجود در معاونت بهداشتی را به تفکیک واحدهای زیرمجموعه و منبع شاخص طی 20 سال با هم مقایسه می‌کند.


8- داشبورد اطلاعات عمرانی مراکز بهداشتی
این داشبورد وضعیت سند، نوع مالکیت ساختمان ، مساحت، سال ساخت، سال تاسیس و ... مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاه های سلامت و خانه‌های بهداشت را گزارش می دهد.


  9- داشبورد کادر پرستاری بیمارستان‌ها
این داشبورد تعداد کادر پرستاری شاغل در هر بخش بیمارستان به تفکیک نوع استخدام ، پست سازمانی و همچنین مراجعین و ضریب اشغال تخت را به تفکیک بخش نشان می‌دهد.

 

10- داشبورد شاخص های هیئت امنا

این داشبورد شامل مقایسه شاخص های  کل معاونت های دانشگاه طی سالهای متوالی می باشد                                                   

11- داشبورد پزشکان

این داشبورد شامل آمار پزشکان کل استان به تفکیک شهرستان ، وابستگی ، رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی می باشد.                    

 

12- داشبورد بیماران بستری کووید 19

این داشبورد بر گرفته از اطلاعات سامانه mcmc اورژانس می باشد که حاوی مشخصات بیماران بستری در بیمارستان است.                    
    
 

کلمات کلیدی:
داشبورد.مدیریتی.بوشهر     mcmc    

تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ
< >