مشخصات پایگاه‌‎های بهداشتی استان بوشهر- سال 1397

1398/5/15 0:0

 

http://stat.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/amar/Tashilat/VahedeBehdashti.jpg

 

 

شهرستان

نام پایگاه

نام مرکز تحت پوشش

شیفت

آدرس

تلفن

بوشهر

پایگاه ضمیمه خارگ

مرکز خدمات جامع سلامت شهری خارگ

یک شیفت

جزیره خارگ -خیابان طالقانی

33822511

پایگاه مراقبت مرزی دریایی خارگ

مرکز خدمات جامع سلامت شهری خارگ

یک شیفت

خارگ -خ نفت

33822213

پایگاه ضمیمه عالیشهر

مرکز خدمات جامع سلامت شهری عالیشهر

یک شیفت

خیابان بسیج-جنب بانک مسکن

33682323

پایگاه غیر ضمیمه چغادک

مرکز خدمات جامع سلامت شهری چغادک

یک شیفت

چغادک شرقی -خ مدرسه ی عاشوری -کوچه ی خیبر- طرف کانال خانه ی پنجم سمت چپ -

33423848

پایگاه ستاره دار چغادک

مرکز خدمات جامع سلامت شهری چغادک

یک شیفت

چغادک-انتهای خیابان امام خمینی-سمت راست

33422304

پایگاه ستاره دار سرتل

مرکز خدمات جامع سلامت شهری قدس

یک شیفت

پیچ اخر سرتل -خ مالک اشتر -بعد از عطاری سینا

333525983

پایگاه ستاره دار امام زاده

مرکز خدمات جامع سلامت شهری قدس

یک شیفت

خیابان سبز آباد- خیابان رایانی - نرسیده به سه راه امام زاده-روبروی موزه ی دریانوردی - کوچه مهر 32

33661780

پایگاه ضمیمه نبی اکرم

مرکز خدمات جامع سلامت شهری نبی اکرم (ص)

یک شیفت

خیابان مطهری-کوچه بازرگانی

33554686

پایگاه غیر ضمیمه تنگگ

مرکز خدمات جامع سلامت شهری نبی اکرم (ص)

یک شیفت

تنگک 2

33579009

پایگاه ضمیمه حضرت زینب (س)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری حضرت زینب (س)

یک شیفت

دواس- انتهای خیابان اعتمادیه

33440805

پایگاه ضمیمه شهید بهشتی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید بهشتی

یک شیفت

خواجه ها

33340547

پایگاه غیر ضمیمه میرعلمدار

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید بهشتی

یک شیفت

بهمنی- خ پست

33453940

پایگاه ضمیمه معراج

مرکز خدمات جامع سلامت شهری معراج

یک شیفت

عاشوری-سه راه عاشوری، نبش کوچه شهید هندی زاده، سپیدار 6

33554682

پایگاه مراقبت مرزی هوایی معراج

مرکز خدمات جامع سلامت شهری معراج

یک شیفت

فرودگاه بین المللی

33333291

پایگاه ضمیمه شهداء

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهداء

یک شیفت

خیابان بهشت صادق-روبروی گورستان

33554688

پایگاه ضمیمه هفتم تیر

مرکز خدمات جامع سلامت شهری هفتم تیر

یک شیفت

بوشهر-خیابان امام-کوچه مدرسه استثنایی کوشا

33332286

پایگاه ضمیمه صاحب الزمان (عج)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری صاحب الزمان (عج)

یک شیفت

خیابان صلح آباد -روبروی کشتیرانی والفجر

33329093

پایگاه ضمیمه علی بن ابیطالب (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری علی بن ابیطالب (ع)

یک شیفت

محله کوتی-روبروی مسجد شیخ سعدون

33325857

پایگاه مراقبت مرزی دریایی علی بن ابیطالب (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری علی بن ابیطالب (ع)

یک شیفت

گمرک

33322532

پایگاه ضمیمه خیبر

مرکز خدمات جامع سلامت شهری خیبر

یک شیفت

خیابان شهید عاشوری-کوچه خیبر-جنب پارک محله

33531527

پایگاه غیر ضمیمه جفره

مرکز خدمات جامع سلامت شهری خیبر

یک شیفت

جفره-ساحل 14-دریانورد 12

33350316

تنگستان

پایگاه ضمیمه شهید رجایی اهرم

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید رجایی اهرم

یک شیفت

تنگستان اهرم خیابان انقلاب روبروی مخابرات

35222771

پایگاه ستاره دار آباد

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید احمدزاده آباد

یک شیفت

تنگستان آباد خیابان معلم

35241710

پایگاه ستاره دار دلوار

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهداء دلوار

یک شیفت

تنگستان دلوار خیابان رئیس علی دلواری

35233022

پایگاه مراقبت مرزی دریایی بوالخیر

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید عیسی بوالخیری بوالخیر

یک شیفت

روستای بوالخیر

35235452

پایگاه مراقبت مرزی دریایی دلوار

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهداء دلوار

یک شیفت

تنگستان دلوار خیابان رئیس علی دلواری - گمرک

35232777

جم

پایگاه ستاره دار جم

مرکز خدمات جامع سلامت امیرالمومنین (ع ) جم

یک شیفت

مرکز امیرالمومنین جم

37622056

پایگاه ستاره دار خواجه احمدی

مرکز خدمات جامع سلامت امیرالمومنین (ع ) جم

یک شیفت

شهر جم -حدفاصل بین میدان فاضل  جمی و اداره ورزش و جوانان

37622624

پایگاه ستاره دار اسلام آباد

مرکز خدمات جامع سلامت امیرالمومنین (ع ) جم

یک شیفت

انتهای بلوار محمد رسول الله

37644510

پایگاه غیر ضمیمه ستاره دار ریز

مرکز خدمات جامع سلامت امام سجاد(ع) ریز

یک شیفت

مرکز امام سجاد ریز

37682970

پایگاه ستاره دار انارستان

مرکز خدمات جامع سلامت امام سجاد(ع) ریز

یک شیفت

خیابان نهم دی

37680450

دشتستان

پایگاه ستاره دار شبانکاره

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شبانکاره

یک شیفت

دشتستان بخش شبانکاره

34852410

پایگاه ستاره دار غیر ضمیمه آبپخش

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری آبپخش

یک شیفت

شهر ابپخش خیابان اصلی

34822371

پایگاه ستاره دار ضمیمه آبپخش

آبپخش

یک شیفت

شهر آبپخش بلوار انقلاب

34823788

پایگاه ستاره دار بهرام آباد

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری آبپخش

یک شیفت

بهرام آباد

34823833

پایگاه ستاره دار قلایی

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری آبپخش

یک شیفت

آبپخش

34825040

پایگاه ضمیمه سعد آباد

مرکز خدمات جامع سلامت شهری سعداباد

یک شیفت

شهر سعداباد

34832424

پایگاه ستاره دار تنگ ارم

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری تنگ ارم

یک شیفت

تنگ ارم

34452085

پایگاه ستاره دار بوشکان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری بوشکان

یک شیفت

شهر بوشکان

34352525

پایگاه ستاره دار کلمه

مرکز خدمات جامع سلامت شهری کلمه (ع)

یک شیفت

شهر کلمه

34340224

پایگاه ستاره دار دالکی

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری دالکی

یک شیفت

شهر دالکی

34343727

پایگاه ستاره دار وحدتیه

مرکز خدمات جامع سلامت شهری وحدتیه

یک شیفت

شهر وحدتیه

34842262

پایگاه غیر ضمیمه وحدتیه

وحدتیه

یک شیفت

شهر وحدتیه

34842261

پایگاه ضمیمه امیر المومنین (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امیر المومنین (ع)برازجان

یک شیفت

برازجان خیابان شهید ثنایی

34226011

پایگاه ضمیمه امام رضا(ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام رضا (ع) برازجان

یک شیفت

برازجان- خیابان شهید رجائی -روبروی پمپ بنزین کمالی

34244740

پایگاه غیر ضمیمه امام رضا(ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام رضا (ع) برازجان

یک شیفت

برازجان-آزادگان

34240060

پایگاه غیر ضمیمه امام جواد (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام رضا (ع) برازجان

یک شیفت

برازجان-ابتدای خیابان فنی حرفه ای

34254286

پایگاه ضمیمه امام سجاد (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام سجاد (ع) برازجان

یک شیفت

برازجان- خیابان شهید چمران -جنب اداره پست

34259250

پایگاه ضمیمه ولیعصر(ع)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری ولیعصر(عج) برازجان

یک شیفت

برازجان - بلوار جمهوری اسلامی -روبروی دخانیات

34226134

پایگاه غیر ضمیمه ولیعصر(ع)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری ولیعصر(عج) برازجان

یک شیفت

برازجان -خیابان شهرک

34246080

پایگاه ضمیمه شهید فرهی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید فرهی برازجان

یک شیفت

برازجان -بلوار خضر

34222703

پایگاه ضمیمه امام حسین (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام حسین (ع) برازجان

یک شیفت

حسین آباد خیابان بهداشت

34264036

دشتی

پایگاه ضمیمه شهید الیاس احمدی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید الیاس احمدی

یک شیفت

خورموج- فلکه امام خمینی -روبرو ستاد امربه معروف

35322771

پایگاه غیر ضمیمه شهید الیاس احمدی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید الیاس احمدی

یک شیفت

خورموج خیابان طالقانی قبل ازکوچه امامی حجتی نرسیده به مدرسه سمیه قدیم

35324746

پایگاه ضمیمه امام حسن مجتبی(ع)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری امام حسن مجتبی(ع)

یک شیفت

خورموج -شرق جاده بوشهرکنگان - نرسیده به دره تاج آباد

35321275

پایگاه غیرضمیمه ناخکی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری امام حسن مجتبی(ع)

یک شیفت

خورموج-ناخکی- شرق بولوار بوشهر کنگان - روبروی نمایندگی سایپا

35330120

پایگاه ستاره دار کاکی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید مظفری کاکی

یک شیفت

شهر کاکی شرق جاده بوشهرکنگان

35314362

پایگاه غیر ضمیمه ریگدان

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید مظفری کاکی

یک شیفت

ریگدان -غرب جاده اصلی- کنار پارک محلی

35314722

پایگاه ستاره دار شهیدان توپال بادوله

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهیدان توپال بادوله

یک شیفت

بادوله - غرب جاده اصلی- جنب مسجد حجت ابن الحسن (عج)

35312235

پایگاه ستاره دار شنبه

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید فاریابی شنبه

یک شیفت

شهر شنبه - جنب مرکز خدمات جامع سلامت شهری شنبه

35383806

دير

پایگاه ضمیمه حضرت مهدی(عج) دیر

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی حضرت مهدی (عج) دیر

یک شیفت

دیر  -میدان  امام حسین

35426494

پایگاه غیر ضمیمه امام خمینی (ره)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی حضرت مهدی (عج) دیر

یک شیفت

دیر  - خیابان  معلم-خیابان بهزیستی -فرعی دوم سمت چپ

35425988

پایگاه مراقبت مرزی دریایی دیر

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی حضرت مهدی (عج) دیر

یک شیفت

دیر -جنب اسکله تجاری

35427661

پایگاه ستاره دار بردخون

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی بردخون

یک شیفت

بردخون نو- جاده اصلی شهر

35426409

پایگاه ستاره دار آبدان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی آبدان

یک شیفت

آبدان- خیابان اصلی شهر-مرکز خدمات جامع سلامت

35463500

پایگاه ستاره دار دوراهک

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی  شهدای دوراهک

یک شیفت

شهر دوراهک -خیابان بسیج-جنب مدرسه راهنمایی سینا

35450775

پایگاه ستاره دار بردستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی  بردستان

یک شیفت

شهربردستان-خیابان اصلی -جنب بسیج

35462260

ديلم

پایگاه ضمیمه امام رضا(ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام رضا (ع)

دو شیفت

خیابان انقلاب - روبرو فلکه ساعت

33241055

پایگاه مراقبت مرزی دریایی امام رضا(ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری حضرت فاطمه زهرا (س)

دو شیفت

شهر دیلم  جنب پست کنترل دریایی دسته شناور  پایگاه مرزی دریایی امام رضا (ع)

ندارد

پایگاه ضمیمه حضرت فاطمه (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  امام حسن

یک شیفت

جاده دیلم خوزستان -جنب اداره جهاد کشاورزی

33240145

پایگاه ستاره دار امام حسن (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی  سیامکان

یک شیفت

شهر امام حسن (ع)

33272720

عسلویه

پایگاه ستاره دار عسلویه

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری عسلویه

یک شیفت

عسلویه - خیابان ساحلی - خیابان فرعی دولت

37262223

پایگاه مراقبت مرزی دریایی عسلویه

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری عسلویه

یک شیفت

عسلویه - خیابان ساحلی - خیابان فرعی دولت

37326734

پایگاه ضمیمه نخل تقی

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری نخل تقی

یک شیفت

میدان نماز- سمت راست –کوچه بیرون بر سرآشپز

37342563

پایگاه مراقبت مرزی هوایی بیدخون

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی بیدخون

یک شیفت

منطقه اقتصادی پارس جنوبی

 

كنگان

پایگاه ضمیمه قدس

مرکز خدمات جامع سلامت شهری قدس

یک شیفت

کنگان-خ جمهوری اسلامی

37222329

پایگاه ستاره دارگوده

مرکز خدمات جامع سلامت شهری قدس

یک شیفت

گوده

37236320

پایگاه ستاره دار تمبک

مرکز خدمات جامع سلامت شهری قدس

یک شیفت

تمبک

37233051

پایگاه ضمیمه 17 شهریور

مرکز خدمات جامع سلامت شهری 17 شهریور

یک شیفت

کنگان- خ 17 شهریور

37222127

پایگاه مراقبت مرزی دریایی 17 شهریور

مرکز خدمات جامع سلامت شهری 17 شهریور

یک شیفت

کنگان-خ 17 شهریور

37222127

پایگاه ضمیمه بنک

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری بنک

یک شیفت

بنک -بلوار اصلی - روبروی شهرداری بنک

37342341

پایگاه ستاره دار سیراف

مرکز خدمات جامع سلامت شهری سیراف

یک شیفت

سیراف-خیابان اصلی

37253005

پایگاه ستاره دار احمد آباد

مرکز خدمات جامع سلامت شهری سیراف

یک شیفت

سیراف-خیابان اصلی

37253625

گناوه

پایگاه ضمیمه بندر ریگ

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  امام محمدباقر (ع)بندر ریگ

یک شیفت

بندر ریگ -مرکز خدمات جامع سلامت بندرریگ

33832538

پایگاه ضمیمه امام علی النقی (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام علی النقی (ع)

یک شیفت

گناوه - محله سادات

33140129

پایگاه ضمیمه امام محمد تقی (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  امام محمد تقی (ع)

یک شیفت

گناوه - جنب اداره ثبت احوال

33123593

پایگاه غیر ضمیمه امام محمد تقی (ع)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  امام محمد تقی (ع)

یک شیفت

گناوه - بازار - خ ایران گاز

33126310

پایگاه ضمیمه سید الشهداء

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  سیدالشهدا(ع)

یک شیفت

گناوه - بلوار معلم

33123814

پایگاه ضمیمه فاطمه الزهرا (س)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  فاطمه الزهرا(س)

یک شیفت

باباعلیشاه محله بتون

33147639

پایگاه مراقبت مرزی دریایی بندر ریگ

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  امام محمدباقر (ع)بندر ریگ

شبانه روزی

بندر ریگ - خیابان پاسداران - سه کیلومتر بالاتر از مرکز خدمات جامع سلامت بندرریگ

33833566

پایگاه مراقبت مرزی دریایی سید الشهداء

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  سیدالشهدا(ع)

شبانه روزی

گناوه - گمرک -اداره بندر

33125540

پایگاه مراقبت مرزی دریایی نخل تقی(1)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری نخل تقی

یک شیفت

مرکز خدمات جامع سلامت نخل تقی - میدان نماز

37262244

پایگاه مراقبت مرزی دریایی نخل تقی (2)

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری نخل تقی

شبانه روزی

منطقه اقتصادی پارس جنوبی

 

 

 

کلمات کلیدی:
    آدرس     تلفن     پایگاه.بهداشت     استان.بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   7 امرداد 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >