سالنامه آماری 1395

1396/8/17 0:0
سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر سال 1395

 

 

  مشخصات كتاب

  فهرست

  مقدمه

  معرفی استان بوشهر

  جمعيت استان بوشهر

  معاونت بهداشتي

  معاونت درمان

  معاونت توسعه مديريت و منابع

  معاونت آموزشی

  معاونت تحقيقات و فناوری

  معاونت دانشجويي و فرهنگي

  معاونت غذا و دارو

  تسهيلات بهداشتي درماني

 

 


تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >