سالنامه آماري 1394

1395/9/1 0:0
سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر سال 1394

 

 

  مشخصات كتاب

  فهرست

  مقدمه

  معرفی استان بوشهر

  جمعيت استان بوشهر

  معاونت بهداشتي

  معاونت درمان

  معاونت توسعه مديريت و منابع

  معاونت آموزشی

  معاونت تحقيقات و فناوری

  معاونت دانشجويي و فرهنگي

  معاونت غذا و دارو

  تسهيلات بهداشتي درماني

 


تاریخ بروز رسانی:   10 آذر 1395

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >