سالنامه آماري 1392

1393/8/18 0:0
سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر سال 1392


 

  مشخصات كتاب

  فهرست

  مقدمه

معرفی استان بوشهر

  جمعيت استان بوشهر

  معاونت بهداشتي

  معاونت درمان

  معاونت توسعه مديريت و منابع

  معاونت آموزش و تحقيقات

  معاونت دانشجويي و فرهنگي

  معاونت غذا و دارو

  تسهيلات بهداشتي درماني

 

کلمات کلیدی:
سالنامه     آماری     1392    

تاریخ بروز رسانی:   18 آبان 1393

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >