فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 57

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
برگزاری کارگاه آموزشی"نحوه درج کلمات کلیدی در سایت" بهمن ماه 1401 1401/11/2
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اصطلاحات آمار زیستی 1401 1401/9/27
برگزاری کارگاه آموزشی اصول تجزیه و تحلیل اطلاعات آبان1401 1401/8/2
برگزاری دوره آموزشی مدیریت کیفیت آمارهای رسمی شهریور 1401 1401/6/1
برگزاری کارگاه آموزشی نحوه‌ی تهیه کتابچه‌ی آماری اردیبهشت 1401 1401/2/1
برگزاری دوره آموزشی اصول گزارش‌نویسی تحلیلی آذر 1400 1400/9/10
برگزاری دوره آمار و نقش آن در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مدیران آذر1400 1400/9/1
برگزاری دوره استاندارهای‌نحوه‌ی نمایش‌وگزارش‌دهی خطاهای آمارگیری آبان 1400 1400/8/4
برگزاری وبینار روز ملی آمار و برنامه ریزی - اول آبان 1400 1400/7/28
برگزاری وبینار نحوه تکمیل فرمهای تسهیلات بهداشتی درمانی - فروردین 1400 1400/1/15
برگزاری‌دوره‌آموزشی‌ نحوه ی محاسبه‌شاخص‌های‌بیمارستانی آبان 99 1399/8/6
برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری بهبود کیفیت شهریور 99 1399/5/25
برگزاری مراسم روز ملی آمار و برنامه ریزی-آبان98 1398/8/22
برگزاری دوره اکسل پیشرفته به مناسبت روز آمار 1398 1398/7/30
دوره آموزشی "تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری" 1398/6/1
لیست اسامی رابطین جهت ارزیابی عملکرد 1398/4/1
برگزاری کارگاه "تهیه و تدوین کتابچه ی آماری" 1397/10/1
دوره آموزشی نظام ارائه خدمات سلامت 1397/8/27
آزمون شاخص ها و تحلیل داده ها 1397/7/25
برگزاری کارگاه استفاده از توابع آماری در اکسل به مناسبت روز آمار 97 1397/7/25
123
 
< >