فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 61

1234
شمارهعنوانتاریخ صدور
برگزاری کارگاه آموزشی "گزارش‌گیری آماری در اکسل" - دی ماه 1402 1402/10/10
برگزاری دوره آموزشی "جستجوی حرفه‌ای گوگل" - دی ماه 1402 1402/9/18
برگزاری کارگاه آموزشی "راهنمای تدوین سالنامه آماری" - آبان ماه 1402 1402/8/20
برگزاری کارگاه آموزشی "شناسنامه شاخص‌های بیمارستانی" - اردیبهشت 1402 1402/2/1
برگزاری کارگاه آموزشی"نحوه درج کلمات کلیدی در سایت" - بهمن ماه 1401 1401/11/2
برگزاری دوره آموزشی " آشنایی با اصطلاحات آمار زیستی" - دی 1401 1401/9/27
برگزاری کارگاه آموزشی "اصول تجزیه و تحلیل اطلاعات" - آبان1401 1401/8/2
برگزاری دوره آموزشی "مدیریت کیفیت آمارهای رسمی" - شهریور 1401 1401/6/1
برگزاری کارگاه آموزشی "نحوه‌ی تهیه کتابچه‌ی آماری" - اردیبهشت 1401 1401/2/1
برگزاری دوره آموزشی "اصول گزارش‌نویسی تحلیلی" - آذر 1400 1400/9/10
برگزاری دوره آموزشی" آمار و نقش آن در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مدیران"- آذر1400 1400/9/1
برگزاری دوره "استاندارهای‌نحوه‌ی نمایش‌وگزارش‌دهی خطاهای آمارگیری" - آبان 1400 1400/8/4
برگزاری وبینار روز ملی آمار و برنامه ریزی - اول آبان 1400 1400/7/28
برگزاری وبینار نحوه تکمیل فرمهای تسهیلات بهداشتی درمانی - فروردین 1400 1400/1/15
برگزاری‌دوره‌آموزشی‌ نحوه ی محاسبه‌شاخص‌های‌بیمارستانی آبان 99 1399/8/6
برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری بهبود کیفیت شهریور 99 1399/5/25
برگزاری مراسم روز ملی آمار و برنامه ریزی-آبان98 1398/8/22
برگزاری دوره اکسل پیشرفته به مناسبت روز آمار 1398 1398/7/30
دوره آموزشی "تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری" 1398/6/1
لیست اسامی رابطین جهت ارزیابی عملکرد 1398/4/1
1234
 
< >