فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 52

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
برگزاری دوره"اصول گزارش‌نویسی تحلیلی"-آذر 1400 1400/9/10
برگزاری دوره"آمار و نقش آن در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مدیران"-آذر1400 1400/9/1
برگزاری دوره"استاندارهای‌نحوه‌ی نمایش‌وگزارش‌دهی خطاهای آمارگیری"-آبان 1400 1400/8/4
برگزاری وبینار روز ملی آمار و برنامه ریزی - اول آبان 1400 1400/7/28
برگزاری جلسه آنلاین نحوه تکمیل فرمهای تسهیلات بهداشتی درمانی - فروردین 1400 1400/1/15
برگزاری‌دوره‌آموزشی‌"نحوه ی محاسبه‌شاخص‌های‌بیمارستانی"-‌آبان 99 1399/8/6
برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری"بهبود کیفیت"-شهریور 99 1399/5/25
برگزاری مراسم روز ملی آمار و برنامه ریزی-آبان98 1398/8/22
برگزاری دوره اکسل پیشرفته به مناسبت روز آمار 1398 1398/7/30
دوره آموزشی "تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری" 1398/6/1
لیست اسامی رابطین جهت ارزیابی عملکرد 1398/4/1
برگزاری کارگاه "تهیه و تدوین کتابچه ی آماری" 1397/10/1
دوره آموزشی نظام ارائه خدمات سلامت 1397/8/27
آزمون شاخص ها و تحلیل داده ها 1397/7/25
برگزاری کارگاه استفاده از توابع آماری در اکسل به مناسبت روز آمار 97 1397/7/25
برگزاری اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت 1397/7/11
لیست اسامی رابطین جهت ارزیابی عملکرد 1397/6/3
برگزاری اولین دوره آموزشی 97 1397/4/11
برگزاری دوره های آموزی رابطین آمار و رسته امور اجتماعی بهمن ماه 1396 1396/10/30
کارگاه آموزشی "اکسل پیشرفته" آذر ماه 96 1396/9/27
123
 
< >