شرح وظايف اداره آمار

1398/6/20 0:0

 

شرح وظايف :

كسب خط مشی اجرائی از رياست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یا مدیر مربوطه.

همكاری با دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماری در زمينه اجرای طرح‌های آماری بهداشتی و درمانی، پژوهشی، آموزشی و غيره.

نظارت مستمر بر جریان اطلاعات از پایین‌ترین سطوح ممکن.

جمع‌آوری اطلاعات آماری بر مبنای فرم‌های نظام آماری.

جمع‌آوری آمار فعاليت‌هاي بهداشتی و درمانی، آمار مقايسه‌ای جمعیتی، حياتی، تسهيلات بهداشتی و درمانی و نيروی انسانی شاغل بر حسب حرفه شغلی از لحاظ کیفی و کمی و ساير آمارهای مورد نياز دستگاه تابعه.

كنترل و بررسي آمارهای جمع‌آوری شده از واحدهای تابعه دانشگاه در سطح استان و پيگيری آنها به منظور رفع اشكالات و نارسائی‌ها.

استخراج، طبقه‌بندی و تهيه جداول و نمودار آمارهای جمع‌آوری شده بر حسب صفات کیفی و کمی در مقاطع زمانی و مكانی.

انجام محاسبات لازم بر روي اطلاعات آماری به منظور تعيين ميزان‌ها، شاخص‌ها و ساير معيارها و پارامترهای مورد نياز و مقايسه آنها به تفکیک زمان و مكان.

تجزیه و تحلیل و تهيه گزارشات لازم در ارتباط با اطلاعات آمارهای جمع‌آوری شده و انعكاس آنها به واحدهای ذيربط به منظور استفاده و تهيه برنامه‌های آينده و رفع نارسائی‌های موجود.

تهيه و انتشار سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بصورت چاپی و الکترونيکی

اقدام لازم به منظور بالا بردن سطح آگاهی و کارایی کارکنان آمار در قالب برگزاری جلسات، کارگاه‌ها و یا آموزش ضمن خدمت.

ايجاد و استقرار بانک اطلاعات بمنظور نگهداری داده‌هاي بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی و غيره.

ايجاد هماهنگي لازم و مستمر با واحدهای مرتبط و موسسات درماني و مراكز بهداشتي درماني در زمينه به دست آوردن اطلاعات آماری و بهنگام و صحیح.

پاسخگوئی به نيازهای آماری واحدهای تابعه سازمان و يا افراد مراجعه‌كننده در چهارچوب ضوابط و مقررات اداری.

تهيه پاسخ‌نامه‌های واصله و تنظيم و تدوين كليه انتشارات آماری.

تشکیل جلسات منظم حضوری و ضروری با رابطین آماری معاونت‌های دانشگاه.

تشکیل جلسات ضروری با مسئولین آمار شهرستان‌های استان.

تشکیل کارگاه‌های بازآموزی در خصوص نحوه تکمیل مجموعه فرم‌های آماری دانشگاه.

انجام ساير امور مربوطه طبق نظر مافوق.

تهیه ی برنامه جامع عملیاتی سالانه اداره آمار

بکارگيری و توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات و ايجاد پايگاه‌های اطلاعات آماری

  تهیه و بروزرسانی داشبورد های مدیریتی

    پایش فعالیت واحدآمار بیمارستانها

 

 

 

کلمات کلیدی:
شرح     وظايف     فعاليت‌     اداره     آمار    

تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۶۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >