شاخص های بیمارستانی

1396/8/23 0:0


  شاخص های بیمارستانی سال 1397

 

شاخص های بیمارستانی سال 1396

 

شاخص های بیمارستانی سال 1395

 

شاخص های بیمارستانی سال 1394

 

شاخص های بیمارستانی سال 1393

 

 شاخص های بیمارستانی سال 1392

 

شاخص های بیمارستانی سال 1391

 

 شاخص های بیمارستانی سال 1390

 

  شاخص های بیمارستانی سال 1389

 

  شاخص های بیمارستانی سال 1388

 

  شاخص های بیمارستانی سال 1387

 

  شاخص های بیمارستانی سال 1386

  

  شاخص های بیمارستانی سال 1385

 

  شاخص های بیمارستانی سال 1384

 

  شاخص های بیمارستانی سال 1383

 

  شاخص های بیمارستانی سال 1382

 

  شاخص های بیمارستانی سال 1381

 

  شاخص های بیمارستانی سال 1380

 

کلمات کلیدی:
شاخص.     بیمارستانی     درصد.اشغال.تخت    

تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۵۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >