جلسه بررسی سالنامه آماری معاونت دانشجویی و فرهنگی

28 تير 1396
بحث و بررسی پیرامون فصل دانشجویی فرهنگی سالنامه آماری 95 دانشگاه علوم پزشکیاین جلسه راس ساعت 8:15 صبح سه شنبه 27 تیرماه 1396، در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار گردید.

در ابتدا شاخص‌های معاونت مورد بررسی قرار گرفت هم از لحاظ فرمولی و هم از لحاظ مقدار؛ مقرر گردید شاخص‌های مورد نیاز مجموعه با نظر کارشناسان واحدهای مربوطه به آن اضافه گردد.

در ادامه به بررسی تک تک جداول پرداخته و ضمن توضیح اهمیت مفاهیم موجود در جداول و تصحیح مقادیر مربوطه، مقرر شد واحدهایی مثل نقلیه که هیچ جدولی در سالنامه ندارند با همکاری اداره آمار اطلاعات مربوطه در سالنامه در قالب جداول ، نمودار و ...گنجانده شود.

تغییرات مربوط شامل : اضافه‌کردن شاخص‌های (هیئت امناء، آموزش قبل از ازدواج، جداول جدید نقلیه، اصلاح عنوان جدول 126 از تعداد به میانگین درماه و اصلاح فرمول سرانه فضای محل‌های توزیع ) به فصل سالنامه دانشجویی فرهنگی

در پایان جلسه هم گزیده‌ای از شاخص‌های معاونت به ایشان ارائه گردید تا در آینده با همکاری خودشان تکمیل و درمجموعه شاخص‌های دانشگاه درج گردد.

همچنین پیشنهاد گردید در صورت امکان استانداردهای موجود شاخص‌ها شناسایی شده و جهت مقایسه مورد استفاده قرار گیرد.

 


کلمات کلیدی:
بررسی     سالنامه     آماری     دانشجویی     فرهنگی    
تعداد بازدید:   ۲۲۵

چاپ خبر | ارسال به دیگرانارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >