مراکز خدمات جامع سلامت استان بوشهر

1396/8/22 0:0

لیست مراکز جامع خدمات سلامت 1395

 

 

 

 

نام شهرستان

نام مرکز بهداشتی درمانی

شيفت کاری

آدرس

تلفن

بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت شهری خیبر

یک شيفت

خیابان شهید عاشوری-کوچه خیبر-جنب پارک محله

07733554687

بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت شهری خارک

شبانه‌روزي

جزیره خارگ -خیابان طالقانی

07733822511

بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی عاشوری پور

یک شيفت

روستای دویره

07733422466

بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید نیک بخت

یک شيفت

روستای کره بند

07733427030

بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری هفتم تیر

یک شيفت

بوشهر-خیابان امام-کوچه مدرسه استثنایی کوشا

07733332286

بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری نبی اکرم (ص)

یک شيفت

خیابان مطهری-کوچه بازرگانی

07733554686

بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری معراج

یک شيفت

فرودگاه - سه راه عاشوری-نبش کوچه شهید هندی زاده(سپیدار 6)

07733554685

بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری قدس

یک شيفت

خیابان سبز آباد- نرسیده به سه راه امام زاده- کوچه مهر 32

33661780 077

بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت شهری علی ابن ابیطالب (ع)

یک شيفت

محله کوتی-روبروی مسجد شیخ سعدون

07733325857

بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری عالیشهر

شبانه‌روزي

خیابان بسیج-جنب بانک مسکن

07733682323

بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری صاحب الزمان (عج)

یک شيفت

خیابان صلح آباد -روبروی کشتیرانی

07733331420

بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری شهید بهشتی

یک شيفت

خواجه ها

07733340547

بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری شهدا

یک شيفت

خیابان بهشت صادق-روبروی گورستان

07733340547

بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری چغادک

شبانه‌روزي

چغادک-انتهای خیابان امام خمینی-سمت راست

07733422304

بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی هلیله

یک شيفت

روستای هلیله

07733412017

بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی شیف

یک شيفت

روستای شیف

07733411220

بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی چاهکوتاه

یک شيفت

روستای چاهکوتاه

07733428483

بوشهر

مرکز خدمات جامع سلامت  حضرت شهری زینب (س)

یک شيفت

دواس- انتهای خیابان اعتمادیه

07733440805

تنگستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری شهید رجایی اهرم

یک شيفت

اهرم خیابان انقلاب

07735222771

تنگستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری شهید احمدزاده

یک شيفت

بخش مرکزی روستای آباد-بلوار معلم

07735241205

تنگستان

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی محمدعامری

شبانه‌روزي

روستای محمدعامری

 

تنگستان

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی شهید یگانه

یک شيفت

روستای بنه گز

07735263431

تنگستان

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی امام موسی بن جعفر

یک شيفت

روستای شورکی

07735212431

تنگستان

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی امام سجاد(ع)

یک شيفت

روستای پهلوانکشی

07725743400

تنگستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری شهدا بخش دلوار

شبانه‌روزي

شهرستان تنگستان  شهر دلوار خیابان رئیس علی دلواری

07735232777

تنگستان

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی شهید عیسی بوالخیری

شبانه‌روزي

روستای بوالخیر

07735235451

جم

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بهارستان

دو شيفت

جم - روستای بهارستان

37643060 077

جم

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امیرالمومنین (ع)

شبانه‌روزي

جم- ميدان امام حسين(ع)

07737622056

جم

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام سجاد (ع)

شبانه‌روزي

جم-شهر ريز

07737682289

جم

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی فجر

دو شيفت

جم-روستاي كوري حياتي

07758779594

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری ولیعصر(عج) سعداباد

شبانه‌روزي

شهر سعداباد

07734622424

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری ولیعصر(عج) برازجان

یک شيفت

برازجان - بلوار جمهوری اسلامی -روبروی دخانیات

07734227510

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری شهید مزارعی

شبانه‌روزي

شهر وحدتیه

07734652261

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری شهید فرهی

دو شيفت

برازجان -بلوار کشاورز

07734222703

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری شهید خان عزیزی

شبانه‌روزي

شهر شبانکاره

07734852137

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری دالکی

شبانه‌روزي

شهر دالکی

07734342090

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری تنگ ارم

شبانه‌روزي

شهر تنگ ارم

07734452284

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری بوشکان

دو شيفت

روستای بوشکان

07734352134

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری آبپخش

شبانه‌روزي

شهر ابپخش خیابان اصلی

07734822703

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امیر المومنین (ع)

یک شيفت

برازجان- خیابان شهید رجائی -روبروی پمپ بنزین کمالی

07734226011

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام علی (ع)

شبانه‌روزي

شهر کلمه

07734442224

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام سجاد (ع)

یک شيفت

برازجان- خیابان شهید چمران -جنب اداره پست

07734223103

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام رضا (ع)

یک شيفت

برازجان -آخر خیابان فردوسی

07734244740

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام حسین (ع)

دو شيفت

برازجان - بلوار جمهوری اسلامی - خیابان بهداشت

07734264036

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی نظرآقا

دو شيفت

روستای نظرآقا

07734341333

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی طلحه

دو شيفت

روستای طلحه

07734382620

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی زیارت

دو شيفت

روستای زیارت

07734332099

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی دهقائد

دو شيفت

روستای دهقائد

07734350912

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی دهرود سفلی

دو شيفت

روستای دهرود سفلی

07734432222

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی خوش مکان

یک شيفت

روستای خوشمکان

07734372307

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی بنار آزادگان

دو شيفت

روستای بنار آزادگان

07734353064

دشتستان

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی دهداران

دو شيفت

روستای دهداران

07734360231

دشتي

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری شهید مظفری

شبانه‌روزي

شهر کاکی شرق جاده بوشهرکنگان

07735312235

دشتي

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری شهید فاریابی

دو شيفت

شهرشنبه روبروی تعاونی روستایی

07735383238

دشتي

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری شهید الیاس احمدی

دو شيفت

خورموج- فلکه امام خمینی -روبرو ستاد امربه معروف

07735322771

دشتي

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام حسن مجتبی(ع)

یک شيفت

خورموج -شرق جاده بوشهرکنگان - نرسیده به دره تاج آباد

07735329090

دشتي

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی شهداء

دو شيفت

شهرستان دشتی روستای درازی

07735353214

دشتی

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی امام رضا (ع)

شبانه‌روزي

خورموج- روستای زیارت

07735352030

دير

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری شهید حاجیانی

دو شيفت

آبدان- خیابان اصلی شهر-مرکز خدمات جامع سلامت

07735453500

دير

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری شهید بردستانی

شبانه‌روزي

بردخون نو- جاده اصلی شهر

07735456181

دير

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری شهدای دوراهک

دو شيفت

دوراهک -خیابان اصلی -کوچه پشت دبیرستان شهریار-کنار مسجد فاطمه زهرا(س)

07735450814

دير

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری شهدای بردستان

شبانه‌روزي

شهربردستان-خیابان اصلی

07735462230

دیر

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری حضرت مهدی (عج)

شبانه‌روزي

دیر  -میدان  امام حسین

07735426494

ديلم

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری شهید حسینی زاده

شبانه‌روزي

شهر امام حسن (ع)

07733272121

ديلم

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری حضرت فاطمه زهرا (س)

دو شيفت

جاده دیلم خوزستان -جنب اداره جهاد کشاورزی

07733244106

ديلم

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام رضا (ع)

دو شيفت

خیابان انقلاب - روبرو فلکه ساعت

07733241055

دیلم

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی امام سجاد(ع)

شبانه‌روزي

روستای سیامکان بزرگ

07733261220

عسلویه

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری نخل تقی

یک شيفت

نخل تقی -میدان نمازی

07737322066

عسلویه

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری عسلویه

یک شيفت

عسلویه روبروی داروخانه شنبدی

07737262233

عسلویه

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی چاه مبارک

یک شيفت

عسلویه -روستای چاه مبارک

07737242140

عسلویه

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی بیدخون

یک شيفت

عسلویه - روستای بیدخون

7737364400

عسلویه

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی اخند

شبانه‌روزي

عسلویه -روستای اخند

07737246081

كنگان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری قدس

دو شيفت

خیابان جمهوری اسلامی-جنب فرمانداری

07737002329

كنگان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری سیراف

شبانه‌روزي

سیراف-خیابان اصلی

07727252356

کنگان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری بنک

دو شيفت

شهر بنک

07737342341

کنگان

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری 17 شهریور

یک شيفت

خیابان 17 شهریور

07737222127

گناوه

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری امام علی النقی (ع)

یک شيفت

محله سادات

07733140129

گناوه

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  فاطمه الزهرا(س)

یک شيفت

باباعلیشاه محله بتون

07733144599

گناوه

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  سیدالشهدا(ع)

یک شيفت

خیابان فرمانداری شبکه بهداشت و درمان گناوه

07733123814

گناوه

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  امام محمدباقر (ع)

شبانه‌روزي

بندرریگ

07733832538

گناوه

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری  امام محمد تقی (ع)

یک شيفت

خیابان شهید رجایی جنب اداره ثبت احوال

07733123593

گناوه

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی نبی اکرم (ص)

دو شيفت

روستای محمدصالحی

07733112105

گناوه

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی قمر بنی هاشم (ع)

دو شيفت

روستای محمدی

07733845113

گناوه

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی شهید ناصر رسولی

دو شيفت

روستای مال خلیفه

07733145400

گناوه

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی امام حسن مجتبی (ع)

دو شيفت

روستای چهارروستایی

07733843104

گناوه

مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی امام جعفر صادق (ع)

دو شيفت

روستای شول

07733114377

 

 

 


   
تعداد بازدید:   ۴۸

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >