واحدهای توانبخشی استان بوشهر

1396/8/21 0:0
لیست واحدهای توانبخشی استان بوشهر - 1395

 

 

 

شهرستان

نام واحد توانبخشي

وابسته به

آدرس

تلفن

بوشهر

ارتوپدی فنی پویا

بخش خصوصي

بوشهر - باغ زهرا-سه راه بازرگانی -ساختمان مسیله

07733544057

بوشهر

ارتوپدی فنی راستا

بخش خصوصي

بوشهر-میدان امام-کوچه جنب استانداری

07733542138

بوشهر

ارتوپدی فنی سلامت

بخش خصوصي

بوشهر - باغ زهرا-سه راه بازرگانی -ساختمان مسیله

07733544082

بوشهر

بینایی سنجی  شهرعینک

بخش خصوصي

بوشهر - خیابان امام - بالای داروخانه حکیم

07733553960

بوشهر

بینایی سنجی بصیر

بخش خصوصي

بوشهر - خیابان باغ زهرا - 4 راه باهنر

07733555686

بوشهر

بینایی سنجی تک اپتیک

بخش خصوصي

بوشهر - خیابان امام - خیابان یادگار امام

07733562663

بوشهر

بینایی سنجی رائین

بخش خصوصي

بوشهر - ابتدای خیابان بیسیم

07733535923

بوشهر

بینایی سنجی سینوهه

بخش خصوصي

بوشهر - میدان امام - جنب اداره تبلیغات

07733551966

بوشهر

توانبخشی بیمارستان خارک

شركت نفت

خارک - روبروی دانشگاه آزاد

07733825971

بوشهر

شنوایی سنجی شبانکاره

بخش خصوصي

بوشهر-خیابان امام-کوچه کالای پزشکی-

07733559797

بوشهر

شنوایی سنجی شهرآزاد فر

بخش خصوصي

بوشهر-خیابان سنگی-ساختمان پزشکان طوس

07733537542

بوشهر

فیزیوتراپی المپیک

تربيت بدني

بوشهر - خیابان ورزش - روبروی دانشگاه آزاد

07733335883

بوشهر

فیزیوتراپی امام رضا

بخش خصوصي

بوشهر- خیابان امام- جنب انتقال خون

07733342810

بوشهر

فیزیوتراپی امین

بخش خصوصي

بوشهر- خیابان عاشوری-درمانگاه فرهنگیان

07733326910

بوشهر

فیزیوتراپی ایران جوان

بخش خصوصي

بوشهر - بهمنی - خیابان شهید ماهینی

07733444508

بوشهر

فیزیوتراپی بیمارستان سلمان فارسی

تامين اجتماعي

بوشهر - خیابان سبزآباد- سه راه تامین اجتماعی

07733442815

بوشهر

فیزیوتراپی بیمارستان قائم

نيروهاي مسلح

بوشهر-خیابان بیسیم- داخل بیمارستان قائم

07731575554

بوشهر

فیزیوتراپی چوبینه

بخش خصوصي

بوشهر- خیابان امام-روبروی خیابان فاطمیه

07733539044

بوشهر

فیزیوتراپی سینا

بخش خصوصي

بوشهر- خیابان امام-جنب بانک تجارت مرکزی

07733535917

بوشهر

فیزیوتراپی شهیدمیگلی

سازمان بهزيستي

بوشهر - فلکه قدس

07733328069

بوشهر

فیزیوتراپی طلوع

بخش خصوصي

بوشهر - خیابان سبزآباد- سه راه تامین اجتماعی

07733445106

بوشهر

فیزیوتراپی مهر

بخش خصوصي

بوشهر- خیابان امام -جنب کالای پزشکی بوعلی

07733552471

بوشهر

فیزیوتراپی نوین

بخش خصوصي

بوشهر - خیابان امام – ساختمان پزشکان پارس

07733555181

بوشهر

فیزیوتراپی نیکامهر

بخش خصوصي

بوشهر - بهمنی - سه راه دانشگاه - کوچه دریایی

07733440238

بوشهر

فیزیوتراپی هلال احمر

هلال احمر

بوشهر - چهاراره دادگستری - جنب بیمارستان قلب

07733325671

بوشهر

کاردرمانی حسینی

بخش خصوصي

بوشهر-خیابان هلالی-کوچه تلاش7

07733550973

بوشهر

گفتار درمانی امیری

بخش خصوصي

بوشهر-خیابان عاشوری-درمانگاه فرهنگیان

07733326910

جم

بيمارستان توحيد جم

شركت نفت

جم-شهرك توحيد- پشت سینما توحید

07731684232

جم

شنوايي سنجي مرکزی

بخش خصوصي

جم- خيابان عطار - میدان آبرسانی

07737632135

جم

بینایی سنجی دلاوريان

بخش خصوصي

جم- خيابان ساحلي- جنب بازارچه قديم

07737636024

جم

بینایی سنجی آذرپیک

بخش خصوصي

جم - خیابان رازی - کنار پل

09170853008

جم

بینایی سنجی ستوده

بخش خصوصي

جم- خيابان عطار - مجتمع ابراهیمی

07737636056

جم

فيزيوتراپي اميد

بخش خصوصي

جم- خيابان رازي - ساختمان پزشکان

07737632607

جم

فيزيوتراپي توانبخش

بخش خصوصي

جم - خیابان فاضل - روبروی پارک چگاسه

09019222194

جم

فيزيوتراپي قائم

بخش خصوصي

جم- ميدان ساعت - بلوار بهارستان

07737633137

دشتستان

فیزیوتراپی مهر

بخش خصوصي

برازجان - خیابان شریعتی

07734230704

دشتستان

بینائی سنجی بینا

بخش خصوصي

برازجان -  خیابان شهید چمران - ابتدای خیابان برق

07734259065

دشتستان

بینائی سنجی چهره

بخش خصوصي

برازجان -  خیابان شهید چمران

07734258937

دشتستان

بینائی سنجی زمرد

بخش خصوصي

برازجان -  خیابان شهید چمران

07734222642

دشتستان

شنوایی سنجی  فاطمی راد

بخش خصوصي

برازجان -  خیابان شهید چمران

07734232030

دشتستان

شنوایی سنجی نجفی

بخش خصوصي

برازجان -  خیابان شهید چمران

 

دشتستان

شنوایی سنجی سخاوتی نیا

بخش خصوصي

برازجان -  خیابان شهید چمران

07734228039

دشتستان

شنوائی سنجی بیمارستان گنجی

دانشگاه علوم پزشكي

برازجان - بیمارستان شهید صادق گنجی

07734260015

دشتستان

شنوایی سنجی بیمارستان مهر

تامين اجتماعي

برازجان - 28هکتاری

07734255007

دشتستان

شنوائی سنجی درمانگاه نبوت

نيروهاي مسلح

برازجان خیابان شهید چمران درمانگاه نبوت

07734224052

دشتستان

فیزیو تراپی دانشگر

بخش خصوصي

برازجان - خیابان شهید چمران -روبروی داروخانه

07734241599

دشتستان

فیزیوتراپی سینا

بخش خصوصي

برازجان- فلکه بیمارستان - کوچه بهبودی

07734226281

دشتستان

فیزیوتراپی شفا

بخش خصوصي

برازجان- خیابان چمران –جنب داروخانه دکتر رضائی

07734259178

دشتستان

فیزیوتراپی فدک

بخش خصوصي

برازجان - ابتدای میدان فردوسی

07734245911

دشتستان

فیزیوتراپی دژ

بخش خصوصي

برازجان - خیابان دانش آموز - کوچه1

07734246602

دشتستان

فیزیوتراپی طلوع

بخش خصوصي

برازجان - خیابان طالقانی - جنب بانک ملی - کوچه بهمن

 

دشتستان

فیزیوتراپی فیاض بخش

سازمان بهزيستي

برازجان - سازمان بهزیستی - پشت فرمانداری

 07734258874

دشتستان

گفتاردرمانی صادقی خواه

بخش خصوصي

برازجان -  خیابان امامت (فراهانچی)

 

دشتي

بینا سنجی مهرآوران

بخش خصوصي

خورموج- خیابان مطهری- ساختمان دکترنصیری

07735330623

دشتي

فیزیوتراپی بیمارستان زینبیه

دانشگاه علوم پزشكي

خورموج -واقع دربیمارستان زینبیه

07735325430

دشتي

فیزیوتراپی توانمهر

بخش خصوصي

خورموج - خیابان شهید توسلی

07735324712

دشتي

فیزیوتراپی نشاط

بخش خصوصي

خورموج - فلکه شهیدمهدوی - خیابان ابوطالب

09178754979

دير

فیزیوتراپی آراد

بخش خصوصي

دیر-خیابان شهید بهشتی-کوچه رو به روی بانک مهر

07735429264

ديلم

بینایی سنجی دیدگان

بخش خصوصي

دیلم -خیابان شریعتی - جنب اداره برق

07733240057

ديلم

فیزیوتراپی قائم

بخش خصوصي

دیلم- فاز 3 بسیجیان- تقاطع بعد از بیمارستان

07733241216

كنگان

بینایی سنجی خلیل ستوده

بخش خصوصي

کنگان- بلوار اصلی

07737227938

كنگان

بینایی سنجی ادریس شهامت

بخش خصوصي

کنگان-بلوار اصلی-کوچه دکتر اکبری

07737223504

كنگان

بینایی سنجی امینی

بخش خصوصي

 

 

كنگان

بینایی سنجی مرادی

بخش خصوصي

 

 

كنگان

شنوایی سنجی دشتی

بخش خصوصي

کنگان - کوچه دکتر اکبری

 

كنگان

فیزیو تراپی توان مهر

بخش خصوصي

کنگان-خیابان 17 شهریور-روبروی ساختمان امام رضا

07737227467

كنگان

فیزیو تراپی شفا

بخش خصوصي

کنگان- بلوار امام خمینی - خیابان دکتر اکبری

07737227110

كنگان

فیزیوتراپی دارایی

بخش خصوصي

کنگان-خیابان دارایی-فرعی اول

07737220009

گناوه

بینایی سنجی اشک

بخش خصوصي

گناوه - خیابان امام

07733122850

گناوه

بینایی سنجی روشنا

بخش خصوصي

گناوه - خیابان امام

07733125388

گناوه

بینایی سنجی بهدید

بخش خصوصي

گناوه - جنب کلینیک تخصصی

07733127616

گناوه

شنوایی سنجی طنین

بخش خصوصي

گناوه -  ساختمان پزشکان

 

گناوه

شنوایی سنجی نجوا

سازمان بهزيستي

گناوه - جنب مدرسه بهیاری

07733130709

گناوه

فیزیوتراپی بیمارستان سوانح

دانشگاه علوم پزشكي

گناوه – داخل بیمارستان

07733124600

گناوه

فیزیوتراپی مسیحا

بخش خصوصي

گناوه - روبروی هنرستان باهنر

07733127988

گناوه

فیزیوتراپی معراج

بخش خصوصي

گناوه - روبروی درمانگاه تامین اجتماعی

07733120362

گناوه

فیزیوتراپی نوین

بخش خصوصي

گناوه - خیابان  امام - کلینیک تخصصی شفا

07733124005

گناوه

گفتاردرمانی آل غفور

بخش خصوصي

گناوه - جنب مدرسه بهیاری

07733130709

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
استان     بوشهر     فیزیوتراپی     شنوایی.سنجی     بینایی.سنجی        
تعداد بازدید:   ۴۸۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >