سالنامه آماري 1393

1394/9/1 0:0
سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر سال 1393

 

 

  مشخصات كتاب

  فهرست

  مقدمه

  معرفی استان بوشهر

  جمعيت استان بوشهر

  معاونت بهداشتي

  معاونت درمان

  معاونت توسعه مديريت و منابع

  معاونت آموزشی

  معاونت تحقيقات و فناوری

  معاونت دانشجويي و فرهنگي

  معاونت غذا و دارو

  تسهيلات بهداشتي درماني

کلمات کلیدی:
سالنامه     آماری     1393    
تعداد بازدید:   ۳۰۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >