آزمایشگاه های استان بوشهر

1396/8/21 0:0
لیست آزمایشگاه های استان بوشهر-سال 1395

 

 

 

 

شهرستان

نام آزمايشگاه

وابسته به

آدرس

تلفن

بوشهر

آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی عالیشهر

دانشگاه علوم پزشكي

عالیشهر-خیابان بسیج-جنب بانک مسکن

07733682323

 

بوشهر

آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی حضرت زینب

دانشگاه علوم پزشكي

دواس- انتهای خیابان دواس

07733440805

 

بوشهر

آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی خیبر

دانشگاه علوم پزشكي

بوشهر -خیابان  عاشوری- مرکز خیبر

07733554687

 

بوشهر

آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی چغادک

دانشگاه علوم پزشكي

چغادک- انتهای خیابان امام

07733422304

 

بوشهر

آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی خارگ

دانشگاه علوم پزشكي

مرکز بهداشت خارگ

07733822511

 

بوشهر

آزمایشگاه سل استان

دانشگاه علوم پزشكي

بوشهر - خیابان معلم - دانشگاه علوم پزشکی

07733330742

 

بوشهر

آزمایشگاه بیمارستان سلمان فارسی

تامين اجتماعي

بوشهر- خیابان سبزآباد- سه راه تامین

07733442815

 

بوشهر

آزمایشگاه درمانگاه مبعث

تامين اجتماعي

بوشهر - خیابان امام - روبروی استانداری

07733531038

 

بوشهر

آزمایشگاه بیمارستان قائم

نيروهاي مسلح

بوشهر - ابتدای خیابان بیسیم

07731575000

 

بوشهر

آزمایشگاه بیمارستان شهدای خلیج

دانشگاه علوم پزشكي

بوشهر -میدان آزادی

07733455374

 

بوشهر

آزمایشگاه بیمارستان خارک

شركت نفت

خارک - جنب دانشگاه آزاد

07733825980

 

بوشهر

مرکزی

دانشگاه علوم پزشكي

بوشهر-خیابان امام-جنب مرکز اورژانس115

07733329019

 

بوشهر

رازی

بخش خصوصي

بوشهر - خیابان امام -ساختمان پزشکان طوس

07733540161

 

بوشهر

ابوریحان

بخش خصوصي

بوشهر - خیابان امام -  طبقه فوقانی داروخانه دکترواحدی

07733538700

 

بوشهر

دانش

بخش خصوصي

بوشهر - خیابان امام - جنب ساختمان پزشکان محمدرسول الله

07733551736

 

بوشهر

سینا

بخش خصوصي

بوشهر - میدان امام - روبروی استانداری - ساختمان پزشکان ابوالفضل

07733535428

 

بوشهر

مهر

بخش خصوصي

بوشهر - خیابان امام - روبروی بسیج مرکزی

07733531383

 

بوشهر

دنا

بخش خصوصي

بوشهر -خیابان امام - کوچه جنب بانک تجارت

07733563177

 

بوشهر

حکیم

بخش خصوصي

بوشهر -  خیابان شهید ماهینی

07733449857

 

تنگستان

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی بنه گز

دانشگاه علوم پزشكي

 روستای بنه گز

07735263431

 

تنگستان

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی بوالخیر

دانشگاه علوم پزشكي

 روستای بوالخیر

07735235451

 

تنگستان

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی دلوار

دانشگاه علوم پزشكي

 دلوار - خیابان رئیس علی دلواری

07735232777

 

تنگستان

آزمایشگاه بیمارستان امام حسین

دانشگاه علوم پزشكي

اهرم - خیابان آبگرم – داخل بیمارستان

07735222251

 

جم

آزمایشگاه بيمارستان توحید

شركت نفت

جم- شهرك توحيد-خيابان شهيد گمنام

07737623003

 

جم

آزمایشگاه مركز بهداشتي درماني اميرالمومنين

دانشگاه علوم پزشكي

جم -ميدان امام حسين

07737622056

 

جم

آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني  امام سجاد

دانشگاه علوم پزشكي

جم- شهر ريز

07737652289

 

جم

آزمايشگاه رازي

بخش خصوصي

 جم-خيابان رازي-ساختمان پزشكان رازي

07737632567

 

دشتستان

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی دالکی

دانشگاه علوم پزشكي

شهر دالکی-  مرکز بهداشتی درمانی دالکی

07734342090

 

دشتستان

آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی زیارت

دانشگاه علوم پزشكي ر

روستای زیارت -داخل مرکز بهداشتی درمانی

07734332099

 

دشتستان

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی وحدتیه

دانشگاه علوم پزشكي

شهر وحدتیه - داخل مرکز بهداشتی درمانی

07734862231

 

دشتستان

آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی آبپخش

دانشگاه علوم پزشكي

شهر آبپخش-  داخل مرکز بهداشتی درمانی

07734222703

 

دشتستان

آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی شبانکاره

دانشگاه علوم پزشكي

شهر شبانکاره - مرکز بهداشتی درمانی

07734852137

 

دشتستان

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی کلمه

دانشگاه علوم پزشكي

شهر کلمه- داخل مرکز بهداشتی درمانی

07734442224

 

دشتستان

آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی تنگ ارم

دانشگاه علوم پزشكي

شهر تنگ ارم -داخل مرکز بهداشتی درمانی

07734452284

 

دشتستان

آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی نظر آقا

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

روستای نظرآقا- داخل مرکزبهداشتی درمانی

07734642167

 

دشتستان

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی بوشکان

دانشگاه علوم پزشكي

شهر بوشکان-  داخل مرکز بهداشتی درمانی

07734352134

 

دشتستان

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی سعدآباد

دانشگاه علوم پزشكي

سعدآباد

07734834309

 

دشتستان

آزمایشگاه درمانگاه نوید

بخش خصوصي

برازجان- میدان 17 شهریور - ساختمان نوید

07734259123

 

دشتستان

آزمایشگاه دی

بخش خصوصي

برازجان - خیابان شهید چمران - ساختمان پزشکان دی

07734228885

 

دشتستان

آزمایشگاه پاستور

بخش خصوصي

برازجان - میدان 17 شهریور - روبروی بیمارستان

07734258946

 

دشتستان

آزمایشگاه بیمارستان شهید گنجی

دانشگاه علوم پزشكي

برازجان -  بیمارستان شهید صادق گنجی

07734260011

 

دشتستان

آزمایشگاه بیمارستان مهر

تامين اجتماعي

برازجان-  بیمارستان مهر برازجان

07734255280

 

دشتستان

آزمایشگاه درمانگاه نبوت

نيروهاي مسلح

برازجان - خیابان شهید چمران - درمانگاه نبوت

07734220999

 

دشتستان

آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه علوم پزشكي

برازجان -روبروی میدان بیمارستان

07734224325

 

دشتي

آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی شهیدمظفری

دانشگاه علوم پزشكي

کاکی-  واقع درمرکز بهداشتی درمانی کاکی

07735312235

 

دشتي

آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی امام رضا

دانشگاه علوم پزشكي

زیارت - مرکز بهداشتی درمانی زیارت

07735351030

 

دشتي

آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی شهیدالیاس احمدی

دانشگاه علوم پزشكي

خورموج- واقع درمرکز بهداشتی درمانی

07735322771

 

دشتي

آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی شهیدفاریابی

دانشگاه علوم پزشكي

شنبه - واقع درمرکز بهداشتی درمانی شنبه

07735383238

 

دشتي

آزمایشگاه بیمارستان زینبیه

دانشگاه علوم پزشكي

خورموج - واقع دربیمارستان زینبیه

07735325430

 

دشتي

دکترابوطالب

دانشگاه علوم پزشكي

خورموج - خیابان شهید مطهری - روبروساختمان دکترفقیه

07735321722

 

دشتي

آزمایشگاه مرکزبهداشتی امام حسن مجتبی

دانشگاه علوم پزشكي

خورموج-  واقع درمرکز بهداشتی درمانی

07735329090

 

دير

آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی حضرت مهدی

دانشگاه علوم پزشكي

دیر - جنب میدان امام حسین

07735422666

 

دير

آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی شهیدحاجیانی

دانشگاه علوم پزشكي

آبدان - داخل مرکز بهداشتی درمانی

07735453500

 

دير

آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی شهیدبردستانی

دانشگاه علوم پزشكي

بردخون -داخل مرکز بهداشتی بردخون

07735456181

 

ديلم

آزمایشگاه مرکز بهداشتی  درمانی امام رضا

دانشگاه علوم پزشكي

دیلم - خیابان انقلاب- روبرو دارو خانه معتمد

07733241088

 

ديلم

آزمایشگاه مرکز بهداشتی  درمانی شهید حسین زاده

دانشگاه علوم پزشكي

شهر امام حسن

07733272121

 

ديلم

آزمایشگاه بیمارستان بقیه الله الاعظم

دانشگاه علوم پزشكي

دیلم انتهای خیابان امام حسین

07733241130

 

ديلم

آزمایشگاه درمانگاه  فلات قاره منطقه بهر گان

شركت نفت

شهر امام حسن – داخل درمانگاه

07733272416

 

عسلویه

مرکز بهداشتی درمانی نخل تقی

دانشگاه علوم پزشكي

نخل تقی-داخل مرکز بهداشتی درمانی

07737322066

 

عسلویه

مرکز بهداشتی درمانی عسلویه

دانشگاه علوم پزشكي

عسلویه-داخل مرکز بهداشتی درمانی

07737262233

 

عسلویه

مرکز بهداشتی درمانی چاه مبارک

دانشگاه علوم پزشكي

چاه مبارک-داخل مرکز بهداشتی درمانی

07737242140

 

عسلویه

آزمایشگاه بیمارستان نبی اکرم

 تامين اجتماعي

عسلویه-واقع در بیمارستان تامین اجتماعی

07737266636

 

كنگان

دکتر کرمی

بخش خصوصي

کنگان-بلوار امام خمینی-جنب پل هوایی

07737227092

 

كنگان

17شهریور

بخش خصوصي

کنگان - خیابان 17 شهریور

07737214034

 

كنگان

پاستور

بخش خصوصي

کنگان - خیابان آزادی - روبرو کلینیک کوثر

 

 

كنگان

آزمایشگاه درمانگاه بو علی

تامين اجتماعي

کنگان-خیابان دارایی-داخل درمانگاه

07737225350

 

كنگان

آزمایشگاه پدافند هوایی سیراف

نيروهاي مسلح

سیراف-داخل درمانگاه پدافند هوایی

07737263903

 

كنگان

آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی

دانشگاه علوم پزشكي

کنگان-بلوار ورودی شهر-داخل بیمارستان

07737224791

 

كنگان

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی سیراف

دانشگاه علوم پزشكي

سیراف-داخل درمانگاه

07737252356

 

كنگان

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی قدس

دانشگاه علوم پزشكي

کنگان-خیابان فرمانداری

07737222329

 

كنگان

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی بنک

دانشگاه علوم پزشكي

بنک-داخل درمانگاه

07737342341

 

گناوه

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی  بندرریگ

دانشگاه علوم پزشكي

بندرریگ

07733122538

 

گناوه

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی مال خلیفه

دانشگاه علوم پزشكي

مال خلیفه

07733145400

 

گناوه

آزمایشگاه دکترثبات

بخش خصوصي

گناوه - خیابان امام

07733121800

 

گناوه

آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین

دانشگاه علوم پزشكي

بیمارستان امیرالمومنین

07733134616

 

گناوه

آزمایشگاه بیمارستان سوانح سوختگی

دانشگاه علوم پزشكي

بیمارستان سوانح سوختگی

07733124600

 

گناوه

آزمایشگاه مرکزی شبکه بهداشت

دانشگاه علوم پزشكي

گناوه - خیابان فرمانداری - واقع در شبکه

07733123411

 

گناوه

آزمایشگاه شهید مطهری

تامين اجتماعي

گناوه - چهارراه ناخداحمزه

07733125306

 

گناوه

آزمایشگاه درمانگاه ابوریحان

بخش خصوصي

گناوه - خیابان امام -کنارداروخانه شبانه روزی

07733136191

 

 

 

کلمات کلیدی:
آزمایشگاه     استان.بوشهر    
تعداد بازدید:   ۷۳۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >