آزمايشگاه‌هاي استان بوشهر

1394/10/20 0:0
ليست آزمايشگاه‌هاي استان بوشهر - سال 1393

 

 

نام شهرستان

نام آزمايشگاه

وابسته به

شيفت كاري

آدرس

تلفن

بوشهر

آزمایشگاه عالیشهر

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

مرکز بهداشت عالیشهر

07733682323

بوشهر

آزمایشگاه حضرت زینب (س)

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

دواس-مرکز بهداشت حضرت زینب

07733440805

بوشهر

آزمایشگاه خیبر

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

خ عاشوری-مرکز خیبر

07733554687

بوشهر

آزمایشگاه چغادک

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

چغادک-انتهای خ امام

07733422304

بوشهر

آزمایشگاه خارگ

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

مرکز بهداشت خارگ

07733822511

بوشهر

آزمایشگاه بیمارستان سلمان فارسی

سازمان تامين اجتماعي

دوشیفت

بوشهر- خیابان سبزآباد- سه راه تامین اجتماعی

07733442815

بوشهر

آزمایشگاه درمانگاه فائم

نيروهاي مسلح

دوشیفت

بوشهر - ابتدای خیابان بیسیم - داخل درمانگاه

07731575000

بوشهر

آزمایشگاه بیمارستان شهدای خلیج فارس

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

دوشیفت

بوشهر -میدان آزادی- ابتدای خیابان طالقانی

07733455374

بوشهر

آزمایشگاه بیمارستان خارک

شركت نفت

دوشیفت

خارک - جنب دانشگاه آزاد

07733825980

بوشهر

مرکزی

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

بوشهر -  خیابان امام - جنب مرکز اورژانس 115

07733329019

بوشهر

رازی

بخش خصوصي

دوشیفت

بوشهر - خیابان امام - ساختمان پزشکان طوس - طبقه همکف

07733540161

بوشهر

ابوریحان

بخش خصوصي

دوشیفت

بوشهر - خیابان امام -  طبقه فوقانی داروخانه دکترواحدی

07733538700

بوشهر

دانش

بخش خصوصي

دوشیفت

بوشهر - خیابان امام - جنب ساختمان پزشکان محمدرسول ا...

07733551736

بوشهر

سینا

بخش خصوصي

دوشیفت

بوشهر - میدان امام - روبروی استانداری - ساختمان پزشکان ابوالفضل

07733535428

بوشهر

مهر

بخش خصوصي

دوشیفت

بوشهر - خیابان امام - روبروی بسیج مرکزی - جنب داروخانه شبانه روزی

07733531383

بوشهر

دنا

بخش خصوصي

دوشیفت

بوشهر - خیابان امام - کوچه جنب بانک تجارت - ساختمان پزشکان دنا

07733563177

بوشهر

حکیم

بخش خصوصي

دوشیفت

بوشهر -  خیابان شهید ماهینی

07733449857

تنگستان

آزمایشگاه بنه گز

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

شهرستان تنگستان روستای بنه گز

07735263431

تنگستان

آزمایشگاه بوالخیر

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

شهرستان تنگستان روستای بوالخیر

07735235451

تنگستان

آزمایشگاه دلوار

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

شهرستان تنگستان شهر دلوار

07735232777

تنگستان

آزمایشگاه بیمارستان امام حسین (ع) اهرم

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

شبانه‌روزي

تنگستان اهرم خیابان آبگرم بیمارستان امام حسین (ع)

07735222251

تنگستان

آزمایشگاه شهیدرجایی

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

اهرم خیابان انقلاب

07735222771

جم

بيمارستان توحيد جم

شركت نفت

شبانه‌روزي

جم-شهرك توحيد-خيابان شهيد گمنام-بيمارستان توحيد جم

07737623003

جم

مزكز بهداشتي درماني اميرالمومنين جم

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

جم -ميدان امام حسين مركز بهداشتي درماني اميرالمومنين جم

07737622056

جم

آزمايشگاه مركز بهداشت امام سجاد ريز

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

جم-شهر ريز-مركز بهداشتي ذرماني امام سجاد ريز

07737652289

جم

آزمايشگاه رازي

بخش خصوصي

دوشیفت

جم-خيابان رازي-ساختمان پزشكان رازي-آزمايشگاه رازي

07737632567

دشتستان

آزمایشگاه مرکز بهداشی درمانی دالکی

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

شهر دالکی-  مرکز بهداشتی درمانی دالکی

07734332090

دشتستان

آزمایشگاه مرکز زیارت

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

روستای زیارت -  مرکز بهداشتی درمانی زیارت

07734332090

دشتستان

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی وحدتیه

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

شهر وحدتیه -  مرکز بهداشتی درمانی وحدتیه

07734862231

دشتستان

آزمایشگاه مرکز آبپخش

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

شهر آبپخش-  مرکز بهداشتی درمانی آبپخش

07734222703

دشتستان

آزمایشگاه مرکز شبانکاره

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

شهر شبانکاره - مرکز بهداشتی درمانی شبانکاره

07734852137

دشتستان

آزمایشگاه مرکز کلمه

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

شهر کلمه  - مرکز بهداشتی درمانی کلمه

07734442224

دشتستان

آزمایشگاه مرکز تنگ ارم

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

شهر تنگ ارم - مرکز بهداشتی درمانی تنگ ارم

07734452284

دشتستان

آزمایشگاه مرکز نظر آقا

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

روستای نظر آقا-  مرکز بهداشتی درمانی نظر آقا

07734642167

دشتستان

آزمایشگاه مرکز بوشکان

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

شهر بوشکان-  مرکز بهداشتی درمانی بوشکان

07734352134

دشتستان

آزمایشگاه مرکز بهداشت امام سجاد

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

برازجان  خیابان شهید چمران مرکز بهداشتی درمانی امام سجاد

07734224325

دشتستان

آزمایشگاه درمانگاه نوید

بخش خصوصي

دوشیفت

برازجان- میدان 17 شهریور - ساختمان نوید

07734259122

دشتستان

آزمایشگاه دی

بخش خصوصي

دوشیفت

برازجان - خیابان شهید چمران - ساختمان پزشکان دی

07734228885

دشتستان

آزمایشگاه پاستور

بخش خصوصي

دوشیفت

برازجان - میدان 17 شهریور - روبری بیمارستان 17 شهریور

07734258946

دشتستان

آزمایشگاه بیمارستان شهید صادق گنجی

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

شبانه‌روزي

برازجان  بیمارستان شهید صادق گنجی

07734260011

دشتستان

آزمایشگاه بیمارستان مهر برازجان

سازمان تامين اجتماعي

شبانه‌روزي

برازجان بیمارستان مهر برازجان

07734255280

دشتستان

آزمایشگاه درمانگاه نبوت

نيروهاي مسلح

دوشیفت

برازجان - خیابان شهید چمران - درمانگاه نبوت

07734220999

دشتستان

آزمایشگاه مرکز سعدآباد

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

شهر سعداباد

07734622424

دشتي

شهیدمظفری کاکی

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

کاکی-  واقع درمرکز بهداشتی درمانی کاکی

07735312235

دشتي

زیارت

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

زیارت - مرکز بهداشتی درمانی زیارت

07735351030

دشتي

شهیدالیاس احمدی

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

خورموج- واقع درمرکز بهداشتی درمانی شهیدالیاس احمدی

07735322771

دشتي

شهیدفاریابی شنبه

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

شنبه - واقع درمرکز بهداشتی درمانی شنبه

07735383238

دشتي

بیمارستان زینبیه (س)

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

شبانه‌روزي

خورموج - واقع دربیمارستان زینبیه(س)

07735325430

دشتي

ابوطالب

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

دوشیفت

خورموج - خیابان شهید مطهری - روبروساختمان دکترفقیه

07735321723

دشتي

امام حسن مجتبی(ع)

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

خورموج-  واقع درمرکز بهداشتی درمانی امام حسن مجتبی(ع)

07735329090

دير

حضرت مهدی (عج)

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

دیر -جنب میدان امام حسین (ع)

07735422666

دير

آبدان

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

آبدان -داخل ساختمان مرکز بهداشتی درمانی

07735452300

دير

بردخون

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

بردخون -داخل ساختمان مرکز بهداشتی بردخون

07735456679

ديلم

آزمایشگاه مرکز بهداشتی و درمانی امام رضا (ع)

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

دیلم - خیابان انقلاب ر- وبرو دارو خانه دکتر معتمد مرکز بهداشتی و درمانی امام رضا (ع)

07733241088

ديلم

آزمایشگاه مرکز بهداشتی و درمانی شهید حسن زاده

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

شهر امام حسن-  مرکز بهداشتی و درمانی شهید حسین زاده

07733272121

ديلم

آزمایشگاه بیمارستان بقیه الله الا اعظم (عج) شهرستان دیلم

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

شبانه‌روزي

دیلم انتهای خیابان امام حسین بیمارستان بقیه الله الا اعظم (عج) شهرستان دیلم

07733241130

ديلم

آزمایشگاه درمانگاه  شرکت نفت   فلات قاره منطقه بهر گان

شركت نفت

شبانه‌روزي

شهر امام حسن - درمانگاه خدمات درمانی شرکت فلات قاره منطقه بهرگان

07733272416

كنگان

دکتر کرمی

بخش خصوصي

دوشیفت

کنگان-بلوار امام خمینی-جنب پل هوایی-ساختمان ابوالفضل

07727227092

كنگان

دکتر صفری

بخش خصوصي

دوشیفت

کنگان-خ 17 شهریور-ساختمان امام رضا-

07727221404

كنگان

آزمایشگاه درمانگاه بو علی

سازمان تامين اجتماعي

دوشیفت

کنگان-خیابان دارایی-داخل درمانگاه

07727225350

كنگان

آزمایشگاه پدافند هوایی سیراف

نيروهاي مسلح

دوشیفت

سیراف-داخل درمانگاه پدافند هوایی

07727263903

كنگان

بیمارستان امام خمینی کنگان

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

دوشیفت

کنگان-بلوار ورودی شهر-داخل بیمارستان

07727224791

كنگان

مرکز بهداشتی درمانی سیراف

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

سیراف-داخل درمانگاه

07727252356

كنگان

مرکز بهداشتی درمانی نخل تقی

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

نخل تقی-داخل مرکز بهداشتی درمانی

07727323739

كنگان

مرکز بهداشتی درمانی قدس

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

کنگان-خ فرمانداری-داخل مرکز بهداشتی درمانی

07727222329

كنگان

مرکز بهداشتی درمانی عسلویه

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

عسلویه-داخل مرکز بهداشتی درمانی

07727262032

كنگان

مرکز بهداشتی درمانی چاه مبارک

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

چاه مبارک-داخل مرکز بهداشتی درمانی

07727242140

گناوه

آزمایشگاه مرکزی سیدالشهدا

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

گناوه -  فرمانداری شبکه بهداشت

07733123814

گناوه

آزمایشگاه م .ب .د امام محمدباقربندرریگ

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

بندرریگ

07733122538

گناوه

م ب د مال خلیفه

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

مال خلیفه

07733145400

گناوه

ارمایشگاه م ب د چهارروستایی

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

چهارروستایی

07733152104

گناوه

آزمایشگاه بیمارستان امیر

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

شبانه‌روزي

بیمارستان امیرالمومنین

07733134616

گناوه

آزمایشگاه سوانح سوختگی

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

شبانه‌روزي

بیمارستان سوانح سوختگی

07733124600

گناوه

آزمایشگاه مالاریا و مواد مخدر

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

یک شیفت

گناوه - خیابان فرمانداری - واقع در شبکه بهداشت

07733123814

گناوه

آزمایشگاه دکترمحسن پورصالحان

بخش خصوصي

دوشیفت

گناوه - خیابان امام خمینی -کلینیک تخصصی

07733121800

گناوه

آزمایشگاه شهید مطهری

سازمان تامين اجتماعي

یک شیفت

گناوه - چهارراه ناخداحمزه

07733125306

گناوه

آزمایشگاه درمانگاه ابوریحان

بخش خصوصي

شبانه‌روزي

گناوه - خیابان امام -کنارداروخانه شبانه روزی

07733136190


   
تعداد بازدید:   ۹۷۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >